PSP Effects Pack

PSP_FX_Pack

PSP Effects Pack (test i MM nr 4/2006)

av Gunnar E Olsson

VintageWarmer var den första effektpluggen som lyckades med att placera PSP i var mans dator – ja, åtminstone i många musikers. I PSP Audiowares katalog hittar vi idag ett tjugotal alldeles utmärkta pluggar. Vi väljer att kika på ett pluginpaket som går under beteckningen PSP EffectsPack.

Professional Sound Projects, eller PSP Audioware, som de kallas nuförtiden, har på bara fem år skapats sig ett namn som ett av de mer kreativa mjukvaruföretagen. Ni som vill veta något om tankarna bakom PSP Audioware och deras produkter kan kika lite i vårt förra nummer. Där finns en intervju med de kreativa polackerna.

PSP EffectsPack är ett effektpaket där man samlat fyra riktigt trevliga pluggar, som i första hand arbetar med olika delayfunktioner. Men i paketet hittar vi också en av de mest avancerade filterpluggarna på marknaden.

Det polska pluggpaketet består av Lexicon PSP 42 – en mjukvaruversion av Lexicons berömda PCM 42, PSP 84 – en egen PSP-skapelse och storebror till 42:an, PSP 608 Multidelay – kanske den mest avancerade delay-pluggen på marknaden – och sist, men absolut inte minst, Nitro – en riktigt stygg filterplugg.

LEXICON PSP 42

Som ni förstås redan gissat bygger denna plugg på Lexicons delay och ”phrase-sampler” PCM-42 – en riktig klassiker i studiosammanhang. PSP 42 levereras i både mono- och stereoutförande. I första hand är den väl tänkt som en insert-effekt, men användningsområdet är ju hur stort som helst.

Delayet jobbar med steglöst variabel samplingsfrekvens mellan 0,5 och 1,5 gånger värdprogrammets samplingsfrekvens. Stöd finns för samplingsfrekvenser upp till 192 kHz. Beroende på samplingsfrekvens kan den hantera delay-tider upp till 9,6 sekunder.

Man har lyckats skapa en effekt som påminner om den varma ”bandmättnad” analoga ljudmänniskor lärt sig älska. Vi hittar förstås denna effekt även i några andra av PSP:s pluggar – speciellt VintageWarmer. Mängden mättnad kan regleras med hjälp av input- och output-rattarna.

Precis som förebilden har PSP 42 både modulationsmöjligheter – endera med hjälp av en LFO (två olika vågformer) eller en envelope follower – och ett lågpassfilter (4 kHz) som hjälper till att skapa realistiska bandekoeffekter, där ekot både tappar diskant och får en viss mängd ”analog” bandkompression.

Phrase-samplingen aktiveras genom knappen Repeat Indefinitely och då spelas det PSP 42 för tillfället har i minnet upp tills man trycker in knappen igen.

Det går självfallet även att synka effekterna till det tempo man använder i sequencern som agerar värdprogram till Lexicon PSP 42. Dessutom finns möjligheter att styra en mängd parametrar med hjälp automation eller en MIDI-Controller, som till exempel Logic/Mackie Control. Där imponerar PSP 42 genom att inte ge ifrån sig några störande biljud även om man ändrar parmetrar eller byter program i farten.

Överhuvudtaget låter PSP 42 mycket bra: varmt och rent på samma gång. Det känns fånigt att leka papegoja, men jag måste instämma i den eniga kritikerkåren: jag förstår varför Lexicon godkänner att PSP satt deras namn på denna plugg!

PSP 84

PSP 84 ser, vid en första anblick ut som en dubbel-version av PSP 42, vilket även namnet möjligtvis antyder. En närmare kontroll visar dock på en hel del olikheter.

PSP 84 har två helt separata delayenheter som jobbar med varsin kanal, men de kan självfallet kopplas ihop för en massa trevlig effekter. Feedbackdelen har separata kontroller för både nivå och panorering. Precis som hos PSP 42 kan man förstås synka alla effekter till sin sequencer och automatisera eller styra parametrar från extern Controller.

Den speciellla bandkompressionen, som PSP-killarna är så bra på att emulera, finns förstås också här, men den har fått en egen Drive-kontroll. Filterdelen är mer avancerad i PSP 84. Där PSP 42 har ett enklare lågpassfiler hittar vi här en 12 dB/oktavsvariant som också är omkoplingsbar mellan högpass, bandpass och lågpass. Det går också att, med hjälp av en omkopplare, välja om man vill påverka hela signalen, feedback-delen eller endast effektdelen av signalen.

Hela filterdelen är för övrigt upphottad och modulationsdelen har nu fem olika vågformer i stället för två, plus en del andra godsaker.

Vi hittar också en reverbdel där man kan välja mellan fjäder- och plåtreverb och styra dämpningen av reflexer och mixen av reverb och ren/effektsignal.

Precis som hos PSP 42 hittar vi redan från början en bra uppsättning väljudande fabriksinställningar med effekter som tape- delay, flanging, chorus och ekoeffekter. Helt lysande!

Man man köpa Lexicon PSP 42 och PSP 84 i ett paket, PSP DelalyPack. För den som som kanske upplever att de inte behöver båda burkarna har PSP på sin hemsida inte mindre än nio argument för att PSP:s DelayPack är ett absolut måste. Bland annat pekar man på att de PSP 84:s filter inte kan fås att låta som PSP 42:s i och för sig enklare 6 dB/octav-filter. Vissa av low-fi-effekterna som PSP 42 kan åstadkomma är omöjliga att replikera i PSP 84. 84:an har heller inte 42:ans phrase-sampling. Dessutom är PSP 42 snällare mot CPU:n.

PSP-folket anser att de kompletterar varann snarare än att den ena skulle ersätta den andra. Efter att ha suttit och förlustat mig med båda syskonen en tid är jag faktiskt böjd att hålla med om detta. Två är bättre än en!

Men allra bäst är förstås att köpa alla fyra, som i PSP EffectsPack. Mer om detta senare…

PSP 608 MULTIDELAY

Vi har ytterligare en delayplugg i paketet – och nu snackar vi en riktigt avancerad plugg, PSP 608 MultiDelay. Multi med stort M!

PSP 608 har åtta delayer, om vardera maximalt 8 sekunder, som kan köras parallellt. Varje delay har också inställbar feedback, panorering, delay-tid, avancerade filter, modulation, PSP:s speciella bandmättnadsemulering och reverb. Man kan bestämma var i signalkedjan man vill placera både denna bandkompression och feedbackdelen. Dessutom finns en modulationsdel som vi känner igen från PSP 84 (se ovan!) med både LFO (fem vågformer) och envelope follower. PSP 608 jobbar med bitdjup upp till 24 bitar och samplingsfrekvenser upp till 192 kHz. Precis som hos syskonpluggarna i paketet går det att automatisera så gott som allt. Det finns både MIDI-learn-funktioner och stöd för Logic/Mackie Control.

Även reverbdelen känner vi igen från PSP 84. Den har två typer av reverb, plåt och fjäder, var och en med sin egen karaktär och sitt användningsområde. Det går att använda reverbet endera som en tappning-/retur-variant eller som ett totalreverb på stereobussen.

Det är mycket som talar för att detta är den mest avancerade delaypluggen på den här sidan Merkurius. Till hjälp med att hantera alla dessa funktioner har man en rejäl virtuell LCD-display som är uppdelad i tre delar. Den första delen, Multidisplay, innehåller diverse knappar, nivåmätare, MIDI-information och parametervärden. Mellandelen, Tap Params är en grafisk display där man kan ställa värden för varje enskilt delay (tap). Den tredje delen, Modulation, innehåller allt som har med modulationsbiten att göra. Det finns också ytterligare en variant där displayen visar de olika delaykedjorna längs en tidsaxel. Mycket överskådligt. Dessutom visar hela tiden displayen parametervärdena för den funktion du placerat markören över för tillfället.

Till vänster om den stora displayen finns rattar för in-, utsignal och mix och till höger finns reglagen för reverbfunktionerna och en liten virtuell ”pad” som kan användas för att manuellt knacka in det tempo man vill ha på sitt delay. Självfallet går det också att synka alla effekter till värdprogrammets tempo.

Under displayen finns en mängd reglage för för alla åtta delaydelarna upplagt som en mixer. Det finns även en panikknapp som man kan ta till om man rattat bort sig fullständigt. Vill man istället för att skruva själv utgå från något användbart, så har de käcka människorna på PSP redan rattat fram en hel hoper intressanta fabriksinställningar. Man kan självfallet utgå från dessa och leka vidare. Sina resultat spar man sedan för framtida behov.

Denna effektplugg kan uträtta snudd på mirakel med att göra ett tråkigt spår instressant att lyssna till, men det underlättar förstås om det finns något av intresse från början. Det går ju inte att polera en…

PSP NITRO

Detta är värstingen bland filterpluggar eller den ultimata filterpluggen – beroende på hur man väljer att utrycka sig. Båda uttrycken passar hursomhelst in på PSP Nitro.

I princip består Nitro av fyra Operator-moduler som var och en kan bestå av en effekt – de flesta av dem filterrelaterade. Här hittar vi allehanda filter, alltifrån klassiska analoga 12 dB/oktav syntfilter via filter som haft de legendariska Moogfiltren som förebild över comb-filter och phaser-effekter till nedsamplare/bit-crusher, Saturation-effekter och pan- och stereobreddare. Saturation-effekten har – än en gång – bandkompression/-distorison som förlaga och är samma typ av effekt som vi hittar i flera andra av PSP-effekterna. Flera av filtrerna finns dessutom i både högpass, lågpass och bandpassvarianter.

Till detta har vi också en ytterst komplett modulationsavdelning: LFO med fem olika vågformer, Envelope Follower och en ADSR-variant gör det möjligt att modulera i princip vilken parameter som helst med vadsomhelst. Det finns dessutom, precis som hos de andra pluggarna, både MIDI-learnfunktioner, automatiseringsmöjligheter och allt anant som kan göra livet hur fulländat som helst – eller komplicerat, om man är lagd åt det hållet.

Den mycket informativa virtuella LCD-displayen innehåller ett lättjobbat matrissystem med 11 olika förinställda kopplingar och oändliga möjligheter att skapa egna uppkopplingar av de fyra operatörerna.

De flesta av effekternas olika parametrar kan editeras i displayen i både grafisk och numerisk form – det är bara att välja vilket man föredrar. Men det vore synd att sticka under stol med att detta är en rätt komplicerad plugin-effekt. En klar hjälp får man om man läser igenom handboken på ett fyrtiotal sidor, som liksom bruxarna till de övriga PSP-pluggarna finns i pdf-form och är riktigt bra skriven. Detta är tyvär ofta ett eftersatt kapitel, men PSP ska ha en eloge för de välskrivna handböckerna. En stor pluspoäng delar vi också ut för ett gott jobb vad beträffar de många användbara fabriksinställningarna.

DESSUTOM

När ni ändå är inne på PSPaudioware.com och hämtar demoversioner av alla dessa pluggar (och några till) kan ni ju passa på att ladda ner två gratispluggar. PSP Pianoverb är en plugg som, precis som namnet antyder, försöker efterlikna den effekt man får när man håller nere sustainpedalen på ett piano eller en flygel. Genom att transponera effekten uppåt eller nedåt kan man få fram flera intressanta effekter. Passa också på att kika på PSP VintageMeter, som är en gammal hederlig VU-mätare i pluggform – i mono eller stereo – ytterst användbart. Båda dessa är gratis.

SAMMANFATTNING

Många av våra läsare har säkert redan kikat på PSP VintageWarmer eller någon annan av PSP Audiowares formidabla pluggar. Dagens testpaket består ju i första hand av delaybaserade effekter vilket kanske inte alltid står högst upp på prioritetslistan för studioinköp, men de är ju nog så viktiga…

Är det just delayeffekter ni åstundar då får ni i PSP EffectsPack verkligen ert lystmäte. Här finns allt från mycket lättjobbade och välljudande Lexicon-klonen PSP 42 via den något mer påkostade PSP 84 till delayeffekternas konung, PSP 608. Att man sedan får en ruggig filterplugg på köpet gör ju inte heller så värst ont.

Ljudkvalitén är strålande, med bland annat stöd för samplingfrekvenser upp till 192 kHz, och de intuitiva gränssnitten gör det hela ytterst tilltalande och användarvänligt.

När ni ändå är inne på PSP:s hemsida och hämtar demoversioner av dessa pluggar, slå en kik även på de speciella masteringspluggarna PSP MasterComp och PSP MasterQ. Det är EQ- och kompressorpluggar av allra högsta klass. Rekommenderas varmt!

Presonus Firestation

PresonusFirestation

Presonus Firestation (test i MM nr 3/2003)

av Gunnar E Olsson

Presonus hann alltså först med att presentera ett komplett mLAN-interface för hemstudiomarknaden. Metric Halo Labs Firewire-interface Mobile I/O är visserligen mLAN-förberett och Motu har flera rena Firewireinterface ute på marknaden, men…

mLAN är det firewirebaserade protokoll som Yamaha skapade för flera år sedan. Tanken var att man skall kunna överföra både digitalt ljud, MIDI och en massa annan information över en enda kabel. Protokollet är ett tillägg till den redan etablerade firewirestandarden IEEE1394 – redan mycket populär bland alla videoentusiaster. Man skulle också kunna skapa ett nätverk med flera olika typer av mLAN-utrustade maskiner. Så skulle till exempel en mixer kunna kommunicera med både syntar och annan digital utrustning utan hjälp av en dator.

Apple skapade Firewireprotokollet och har i sitt nya operativ, Mac OSX, även inbyggt stöd för mLAN, så vad vore väl bättre än att koppla in denna Firestation i en hyfsat rask G4?

BRANDSTATIONEN

När jag såg de första uppgifterna om Presonus Firestation på nätet blev jag mycket nyfiken. På papperet (förlåt: skärmen) såg detta ut att vara den moderna hemstudiokillens (eller -tjejens) dröm om det optimala MIDI/ljudinterfacet. Det var Firewirebaserat. Det hanterade 8 analoga in/ut. Det hade en inbyggd 8-kanalers mixer. Det kunde plocka in digitalt ljud både via adat och S/PDIF och det klarade av MIDI – visserligen bar en in/ut, men ändå…

Motsvarar då Presonus Firestation den dröm som jag, och många med mig, närt de senaste åren? Låt mig dröja lite med svaret på den frågan.

Firestation blev – i alla fall inte till en början – inte riktigt den dröm jag hoppast på…

Jag måste nämligen erkänna att jag nog har svurit en aning – nåja i alla fall varit lite uppröd – speciellt under denna tests inledningsskede. Det handlade mycket om mina förutfattade meningar om hur ett firewireinterface ska uppföra sig och – kanske framför allt – hur svårt, eller kanske snarare lätt, jag tycker att det bör vara att koppla in och få igång en dylik maskin. Men vi ska väl börja i rätt ände…

EXTERIÖR

En ganska sober front i borstad aluminium och en tämligen stor skara blå rattar är det första visuella intrycket man får av Firestation. Där finns också en icke föraktlig mängd tryckknappar, men låt oss ta en panorering från vänster i bild.

Först har vi två Neutrik combojack med varsin uppsättnig av två tryckknappar, två koncentriskt placerade rattar och tre olikfärgade lysdioder som visar signalnivån (–32, –16 respektive –3 dBfs). En knapp kopplar in fantommatningen (48 V) och den andra en dämpsats (–20 dB). Därefter kommer ”Direct patch line mixer”-delen bestående av fem uppsättningar av parvis koncentriskt monterade rattar. Detta att montera två rattar innanför varann på samma axel har sina fördelar (främst utrymmesskäl), men det gör det också lite pilligt att använda dem. Jag vill minnas att jag gnällt på detta i en tidigare Presonus-test men de tycks inte vilja lyssna på det örat (eller mig, men det gör å andra sidan ingen annan heller, suck…).

Denna mixerdel är lite speciell och jag ska försök reda ut lite av ”abbrovinscherna”. Det första rattparet hanterar mic/line in 1 & 2 på varsin ratt och nästa par gör motsvarande med line in 3 & 4. Nästa par övergår i stället till att hantera line ingång 5 & 6, där ytterratten regelerar nivån på kanal 5 & 6 som ett stereopar och innerratten bestämmer panoreringen. Nästa rattpar har motsvarande funktioner för line in 7 & 8 – men där kan man i stället reglera signalen på den digitala ingången (S/PDIF) ifall sådan finnes. De sista rattarna i mixerdelen är till för mLAN-returen, det vill säga de kanaler man skickar från datorn och dess inspelningsmjukvara. Här klarar tyvärr Firestation bara av de fyra första av åtta och innerratten styr kanal 1 & 2 och ytterratten kanal 3 & 4 parvis i stereo (panoreringen får skötas från mjukvaran!).

Det som kommer härnäst är Master Control-delen. Den består av ett rattpar – en för hörlursnivå och en för Main Out. Ovanför hörlursjacket sitter fem knappar. Den första kopplar in mixerfunktionen, nästa väljer S/PDIF- och den tredje Adat-ingången. De två sista väljer att skicka Adat eller S/PDIF-signalen till mLAN (och därmed till ljudprogrammet i datorn).

Två sista knappar hanterar val av vilken klocka man ska synka till word clock via BNC-kontakt, mLAN eller Adatsynk.

Hoppas att jag inte fick det att låta alltför krångligt. Det är faktiskt riktigt fiffigt när man väl fattar hur allt fungar (det tar högt ett par-tre dagar).

Baktill på Firestation sitter 8 line in- och 8 utgångar, ett stereopar, Main Out, samt ett par insertjack för inkoppling av kompressor eller liknande till dessa master-utgångar. Alla på balanserade stereojack.

Där finns även en jack för fotpedal, två BNC-kontakter för Word Clock in och ut, två optiska adat-kontakter, två Firewirekontakter samt en niopolig D-sub för den medföjande specialkabeln. Denna mynnar ut i två RCA-honor för S/PDIF in/ut och två DIN-kontakter för MIDI.

Här delar man dock inte – som hos många andra tillverkare – på de optiska kontakterna mellan Adat och S/PDIF. Adat kör optiskt och S/PDIF RCA. Naturligtvis sitter både nätkontakt och strömbrytaren också på baksidan.

En liten kommentar här: det vore önskvärt att förankra alla rattarnas potentiometrar i frontplåten. Nu sitter de direkt på ”moderkortet” och i och med att de sticker ut ganska långt från fronten är det lätt att en stöt mot en ratt också skadar kortet.

FIREWIRE & MLAN

Det är åtskilliga år sedan vi först kunde läsa om Yamahas mLAN-format. Det bygger på Apples (och hela videovärldens) Firewireformat och är nu, som sagt, en integrerad del av IEEE1394-protokollet. Ett typiskt mLAN-system ska kunna hantera 100 ljudkanaler med full ”digital” kvalitet och 16 gånger 16 MIDI-kanaler. För närvarande tuffar apparater med dagens mLAN-chip på med 200 Mbits/sek, men nya chips är på gång med stöd för 400 Mbitsfart (= normal Firewirefart) – detta lagom till att Apple släpper allt fler maskiner med 800 Mbits Firewire. Nuvarande chip hanterar 8 ljudkanaler och samplingsfrekvenser upp till 48 kHz vilket inte heller är så mycket att hurra för, men de nya chips som är på G lovas klara 32 kanaler in/ut och 192 kHz, vilket genast känns lite mer ”up-to-date”.

Apple var mycket positiva till mLAN i början men nu verkar det som om man tycker att Firewire klarar sig bra utan mLAN-protokollet. De facto har mLAN-utvecklingen gått rätt trögt. Flera maskiner – både syntar (Korg Triton) och mixrar (framför allt Yamanhas egna) – har stöd för protokollet, men väldigt få mLAN-utrustade apparater har setts i studior eller ute i butik. Denna tröghet har varit ungefär lika stor på alla sidor om de stora vattnen. Det är klart att ingen vill vara först och ta de stora kostnaderna för att bygga upp ett fungerande system. mLAN är en bra idé, men vi behöver se många fler färdiga maskiner – försedda med mLAN, inte bara förberedda för detta – innan utvecklingen kan ta riktig fart.

Firewire har redan en mycket stor bas av både användare, apparater och mjukvara. En av de största fördelarna har varit att det varit så otroligt lätt att ansluta och konfigurera Firewire-utrustning. Här kan vi verkligen tala om plug-and-play.

Vi stöter dock genast på patrull när vi ska försöka göra samma manöver med Presonus mLAN-försedda Firewire-interface. Det är många drivrutiner, inställningsdokument och annat som ska både installeras och konfigureras innan vi kan börja göra musik. Mycket av den mjukvaran kommer från Yamaha och det känns inte bra att man måste vänta på en annan utvecklare av mjukvaran innan hårdvaran riktigt rullar som den ska.

Presonus ska dock ha en stor eloge för att man ändå tar tjuren vid hornen och vågar vara först med en helt ny teknik!

MÅNGA INSTÄLLNINGAR BLIR DET…

Det är alltså inte bara att koppla in maskinen, installera en drivrutin och köra – som på Motu 828 och (i viss mån även) Digidesign Digi 002.

På den medföljande installationsskivan är det också ganska magert med information. Där finns en mapp med namnet MAC-0009. I den ligger ett pdf-dokument som är identiskt med den tryckta handboken – tyvärr är även den tämligen mager – och en komprimerad fil: MLA-0003.SIT, som i uppackat tillstånd visar sig vara mLAN Installer E. Inga läs mig-dokument som förklarar vad detta är.

Ett rött, löst A4-ark innehåller en del av de saknade anvisningarna: ”Macintosh Installation Guide och WindowsXP Installation Guide”. På baksidan av arket finns en handfast ”getting started” med grafiska figurer och trestegshjälp.

På Presonus hemsida finns mer info i form av inte mindre än fyra ytterligare pdf-dokument att hämta. Men inte ens detta kan räta ut alla frågetecken. Detta har Presonus också säkert fått höra från sina användare. Därför har man lagt upp ytterligare ett dokument: ”Till alla nya FireStation-användare: Läs detta innan ni installerar mjukvaran!”

Efter att har gått den långa vägen – ovanstående nödhjälp fanns nämligen inte när jag började studera denna apparat – får jag med den sista steg-för-steg-installationshjälpen äntligen lite fason på drivrutinerna. Denna hjälp finns på www.presonus.com för både WinXP och Mac OS 9 – stöd för Mac OSX 10.3 finns dock inte ännu, trots att detta påstås på kartongen. 10.3 har för övrigt inte släppts ännu. Apple har i skrivande stund nått 10.2.3!

Efter att försökt köra Firestation med i tur och ordning de tre sequencerprogram jag har till mitt förfogande – alla med ungefär samma resultat (många krascher blir det) – har jag till sist inte särskilt långt till tårarna (eller är det svordomar?).

Jag försöker först förgäves nå supportpersonal hos distributören (mitt under jul-/nyårshelgen – så dumt!). Sedan skickar jag iväg ett nödrop i form av ett mail till Presonus egen Firestation-support. Döm om min förvåning när jag redan efter en timme får ett svar från U.S.A. med några råd och tips för felsökningen. Jag följer råden och hittar genast en felkälla som jag kan rapportera tillbaks till supporten. Därefter ringer telefonen och i andra änden av tråden sitter min egen Firestation-supportkille och guidar mig genom hela konfigureringen, steg för steg. Så ska det gå till!

Den mjukvara det handlar om är dels ett inställningsdokument (Control Panel) som placeras i Macens systemmapp, en mLAN Patchbay, en mLAN ASIO-drivrutin och slutligen en OMS-drivrutin. Alla ska både placeras och konfigureras korrekt. Det visar sig också att det är viktigt att göra alla inställningar i rätt ordning och sedan också trycka på rätt knappar så alla inställningar sparas.

I Yamahas mLAN Patchbay ska Till-radens åtta destinationer dras och placeras i linje med Från-radens källor: 8 rader med Presonuskällor till åtta rader med Yamahakanaler och vice versa (se bild 4). I min patchbay fanns tyvärr inte bara 16 kanaler som skulle kopplas in utan i stället ett hundratal. Något var riktigt galet!

Felet låg hos Control-panelen (se bild 1 & 2). Där kan man nämligen ansluta 8 olika mLAN-apparater via 8 flikar på receive-sidan – flikar som jag trodde symboliserade 8 olika ljudkanaler. Inte underligt att mjukvaran fick spader!

I mLAN Patchbay görs även inställningar för MIDI och Word Clock. När någon ändring gjorts måste man trycka på Set och därefter på Apply för att inställningarna ska sparas. När man fixat Patchbay och Controlpanel kommer mLAN ASIO (se bild 3) på tur. Först får man öppna sin sequencer – i mitt fall valde jag Digital Performer – därefter öppna ASIO-drivisen inifrån programmet, göra inställningarna, stänga ASIO:n, avsluta programmet för att inställningarna ska träda i kraft, öppna programmet igen och sedan hoppas att inställningarna lyckats.

Vad MIDI beträffar så placerar man den nya mLAN drivern i OMS-mappen i systemet, öppnar OMS setup och skapar en ny studio setup med utgångspunkt från den lite magrare MIDI-konfiguration Firestation kan hantera – det vill säga: en MIDI in och en ut.

Om man sedan vill labba med buffer-inställningar för att få så låg latency som möjligt så finns det även där flera ställen att skruva på. I mLAN Control Panel kan man ställa in såväl antal buffers som buffer length på både Send- och Recieve-sidan och i mLAN ASIO-dokumentet ställer man in ”Preferred Buffer Size”. Även här gäller Set/Apply/öppna/ställ in/stäng/öppna-metodiken.

Jag har pillat med en och annan buffer size och testat en och annan hårdvara under mina tolv år som testare i MM, men jag hade ALDRIG fått rätsida på detta utan hjälp av Dustin på Presonus Firestationsupport. Tack för det, Televerket!

Dustin lovar att man jobbar frenetiskt på att få till en bra användarhandledning för att underlätta alla dessa inställningar av mjukvaran och förhoppningsvis finns en ny förbättrad handbok ute redan när detta läses. Som kuriosa nämnde han att Mac-konfigureringen ändå var ganska enkel. Den mesta supporten fick man ge på WindowsXP-sidan. Där var det riktigt snårigt!

HANTERING

Med alla inställningar gjorda och firewirekabeln inkopplad är det bara att börja göra musik igen. Om man vill kan man även justera nivåerna på de analoga signalerna till de åtta AD-konvertrarna, så att noll-nivån stämmer med övriga nivåer i studion. Detta görs med hjälp av åtta trimpotar som man kommer åt genom små hål i toppen av lådan. Ett råd bara: gör detta innan ni monterar den i rackskåpet!

Genom att jobba lite på att justera alla buffer-nivåer går det att få till en mycket blygsam latency – och det finns ju möjligheter till lyssning helt utan fördröjning genom brandstationens mixerdel. Tack vare denna går det också att till exempel spela in sång där vokalisten får datorns mjukvarureverb i lurarna trots att sången spelas in torr. Fiffigt! Och fiffigare blir det. En begränsning på lyssningen via reglagen för mLAN retur är att man bara kan lyssna på kanal 1-4 den vägen. Detta kan man fixa genom att patcha utgång 5-8 tillbaks till mixern via ingång 5-8. Då har man genast lyssning på alla åtta kanalerna via hörluren. Utmärkt för den lilla studion!

Ett annat tips är att alltid spela in med 24 bitars upplösning. Firestation spelar ändå in allt i detta format, så enligt Presonus tjänar man både ljudkvalitet och får mindre latency! Det märker man om man kör en CD-spelare in i Firestation via både S/PDIF och analog ingång. Den signal som kommer analogt spelas in direkt i 24 bitar och den digitala konverteras från 16 till 24 bitar. Där får man en viss fördröjning vilket visar sig som ett fasfel där den digitala signalen ligger i motfas mot den analoga. Nu är detta ingen riktigt normal inspelningssituation, men jag drar ändå slutsatsen att det är lika gott att undvika 16 bitars inspelning.

MIDI-biten hos Firestation – en in och en ut – är väl kanske lite mager. Man kan ansluta ett MIDI-keyboard och en synt eller sampler. Behöver man mer, får man endera använda mjukvarusyntar – där finns en del att välja på har det meddelats mig – eller ansluta ytterligare ett MIDI-interface. mLAN som protokoll har ju stöd för en massa MIDI-kanaler så detta enda MIDI-par får väl anses mest vara tänkt för just mjukvarumaskiner, MIDI Time Code, MIDI Machine Code och andra synkvarianter.

Ett annat fenomen som jag stötte på var att mLAN verkar konkurrera om firewireanslutningarna i Macen. Firewireutrustade apparater anslutna till det andra firewirekontakten på datorn vägrade visa sig innan jag stängt av Firestation. Återstod då den inbyggda extraporten i Firestation. Den fungerar å andra sidan bara om Firestation är påslagen. Nåja…

”Otherwise OK”, för att citera Basil Fawlty.

LJUD

En inbyggd begränsning i systemet – som det ser ut nu – är att mLAN-chipsen inte tillåter högre samplingsfrekvens än 48 kHz. Detta kan upplevas som lite olyckligt när allt fler audiointerface kan hantera upp till 192 kHz och 96 kHz blivit något av en industristandard.

Nu är detta inte något större problem i praktiken. Firestation har bra omvandlare, alldeles utmärkta miksteg och med det 12AX7-rör som Firestation erbjuder, i signalvägen, kan man få en riktigt trevlig rörvärme på sina inspelningar. Jag upplever det som viktigare att kunna använda 24 bitar än 96 eller 192 kHz som samplingsfrekvens. Men å andra sidan hade bådadera varit extra trevligt. Med en smula noggranhet har man ju tidigare lyckats få alldeles utsökt ljud med 16/44,1 som standard – jag har till och med hört talas om folk som gjort riktigt bra inspelningar med den gamla analoga kassettportan!

Lyssningen i hörlursutgången fungerar utmärkt – där finns rejält flås – och rörfärgningen fungerar också riktigt bra, bara man tänker på att den adderar en del brus vid mer extrema inställningar. Som alltid, lagom är bäst!

Det finns även ett stand-alone-läge på brandstationen. Exempelvis kan man koppla den till ett annat interface och låta den kommunicera via Adat-porten. Eller man kan ansluta just en Adat-maskin och använda Firestation som linemixer och/eller A-D/D-A-omvandlare.

Det går också att koppla samman flera Firestation om man behöver fler än 8 kanaler in/ut. Upp till 5 Firestation kan länkas samman via Firewire.

YTTERLIGARE KOMMENTARER

Jag hade ingen möjlighet att få ut datorns inbyggda metronome-click via monitorlyssningen. Om man behöver ett klick att spela efter, får man endera använda en mjukvarusynt för detta eller spela in ett klick på ett audiospår.

På Presonus hemsida kommer nya drivrutiner att läggas upp. De tre drivisarna som finns där nu lades upp 21/10 förra året. De har nått version 1.0.4b6 respektiv b7 när detta skrives. Och dessa betor känns lite vingliga! Dessutom är, som sagt, konfigureringen inte särskilt väl dokumenterad. Ny mjukvara är dock utlovad – tyvärr hann den inte fram i tid för denna test.

Vad beträffar OMS, som är nödvändig för att få MIDI på Mac-versionen att fungera, hänvisar man till Opcodes hemsida. Denna är tyvärr från och till nedplockad av Gibson (nya ägaren). Skulle så vara fallet kanske en Google-sökning kan ge andra utvägar. Det hade dock varit lättare om man skickat med OMS 2.3.8, som är den sista versionen av denna mjukvara.

Presonus säger också på sin kartong att Firestation spelar in via ett high-speed FireWire-gränssnitt. Nåja, FireWire är ju i och för sig ganska raskt – 400 Mbit/s – men mLAN jobbar i denna version ”bara” med halva den hastigheten, det vill säga 200 Mbit/s vilket inte precis gör det till någon high-speed variant på FireWire! Nu räcker farten till ändå, men jag är lite allergisk mot dessa (onödiga) överdrifter från marknadsförare. Luthman har också på sin senaste katalogs baksida en presentation av FireStation där man hävdar att apparaten även hanterar AES/EBU. Detta stämmer inte! SP/DIF får vi vara nöjda med.

SAMMANFATTNING

Det är med något blandade känslor jag försöker sammanfatta mina intryck av Presonus Firestation. Yamahas drivrutiner känns varken riktigt färdiga eller speciellt användarvänliga vad beträffar konfigurering och annan hantering.

Presonus bör dock ha någon sorts tapperhetsmedalj för att man haft modet att vara först på mLAN-banan med ett tämligen komplett MIDI-/ljudinterface. När all mjukvara är på plats och alla inställningar gjorda är Firestation en mycket trevlig musikmaskin. Den har många bra lösningar och är välljudande både vad omvandlare och försteg beträffar.

Den något råddiga konfigureringen kanske skrämmer den mer ovane datorhanteraren – man törs nästan inte tänka på de svårigheter man kan stöta på innan man får ett komplett mLAN-nätverk att fungera klanderfritt.

Men det mesta som känns motigt vad Firestation beträffar, går att åtgärda med tämligen enkla medel. En ny och lite mer praktiskt upplagd handbok är ett önskemål. Nya stabila drivrutiner för både MacOS 9, MacOS X och Windows XP bör inte heller vara alltför avlägsna. Med dessa önskemål uppfyllda kan Firestation bli ett mycket bra MIDI-/ljudinterface.

Utöver Presonus egen hemsida så har även http://diystompboxes.com/articles/firestation.html en hel del bra tips om hur man konfigurerar Firestation!

PRESSTOPP!

Presonus meddelar att nya drivrutiner är mycket nära förestående. I och med att Apple släpper MacOS X 10.2.4 kommer drivrutinerna för Firestation att ingå i systemet. Dessa drivrutiner kommer att vara självkonfigurerande och användaren behöver inte göra några inställningar för att kunna köra sitt mLAN-interface. Detsamma gäller för WinXP. En installering av drivrutinerna kommer också att finnas för tidigare versioner av MacOS X.

Vi återkommer så snart vi hunnit testa den nya mjukvaran.

Motu Digital Performer 6

MotuDP6

Motu Digital Performer 6 (test i MM nr 1/2009)

av Gunnar E Olsson

Senast vi testade Digital Performer var i nummer 10-06. Då handlade det om version 5. Drygt två år senare är det nu dags för ytterligare en rejäl ansiktslyftning på denna veteran bland musikskaparprogram för Mac.

För den helt oinvigde föreslår vi en titt i något av våra äldre tester av Digital Performer. En sökning på www.musikermagasinet.com bör ge flera träffar. Kort kan vi bara nämna att DP fortfarande är Macplattformen trogen (ingen PC- eller Linuxversion) och att programmet hanterar ett obegränsat antal MIDI- och ljudspår – i viss mån beroende på hårdvaran. Det går förstås att använda det inbyggda ljudkortet i Macen, men också att kombinera det med andra kort. DP erbjuder även obegränsade ångra-nivåer, surroundmixning, sampleexakt MIDI- och ljudredigering, stöd för Audio Units-pluggar med mera.

Bland årets nyheter hittar vi ett rejält omarbetat grafiskt användargränssnitt. Mycket i det gamla kändes väldigt intuitivt och lättarbetat, men en efterlängtad detalj är att man nu kan förstora och förminska spåren i Track-fönstret både vertikalt och horisontellt. Den vertikala biten saknades av någon outgrundlig anledning i tidigare versioner, vilket gjorde att fönstren ibland var en aning svårlästa. Detta är alltså numera ett minne blott.

Motu har också släppt lite på sin ”egen” design och bland annat anammat Mac OS X:s ”trafikljusknappar” för att öppna och stänga fönster med mera. Tillsammans med Consolidate Window-funktionen – som innebär att man kan skapa ett eget fönster som innehåller precis de delar av programmet man behöver – gör detta att DP6 blir väldigt överskådligt. En nackdel är kanske att man behöver en rätt stor skärm för att programmet ska komma till sin fulla rätt.

INSTALLATION

Man kommer snabbt igång med DP6. Programpaketet innehåller en installations-CD, två skivor med extra bonusfiler och två handböcker: en Getting Started-del på 132 sidor och en fylligare User Guide på 1072 sidor. Så ska det se ut. Inte för att man känner sig handikappad utan den stora handboken, men det är väldigt bra att den finns när man väl behöver den. Det är en lättnad att slippa behöva bläddra i ett gigantiskt PDF-dokument på samma skärm där man försöker åstadkomma en musiksnutt med fyrtiotre ljudspår.

Installationen är mycket smärtfri. Det enda som krävs är ett serienummer – inga krångliga auktoriseringsförfaranden, ingen USB-dongel – och att installations-CD:n får ligga kvar i maskinen tills installationen och registreringen är färdig. Man kan till och med göra en säkerhetskopia av skivan och använda den för installationen. Tack för denna tillit, Motu!

När man drar igång DP första gången går programmet igenom alla installerade pluggar för att kolla att de inte riskerar att krascha programmet. De som av någon anledning inte klarar testet läggs åt sidan för att inte ställa till förtret i fortsättningen. Alla dessa pluggar visas i en lista där man sedan själv kan bestämma om man – tvärtemot Motus rekommendationer – ändå vill ladda in någon tveksam plugg.

För den som inte gillar att leva fullt så farligt kan vi rekommendera ett hjälpprogram från Audiofile Engineering, Audio Unit Manager, där man kan lägga upp listor över de AU-pluggar som ska laddas in i olika program. Detta kom väl till pass denna gång eftersom jag till att börja med hade några mystiska krascher vid uppstarten av DP6. Efter att ha stängt av några äldre pluggar fungerade DP som ett schweizerur igen.

NYHETER

Förutom det uppfräschade användargränssnittet har DP6 fått bättre färgkodningsfunktioner, möjligheter att skapa ett valfritt antal flikar i många fönster, en ny ”comping”-funktion (se nedan) samt två nya pluggar, Masterworks Leveler och Proverb, som beskrivs mer i detalj längre fram i texten. Dessutom har man förbättrat integreringsmöjligheterna med videoredigeringsprogrammet Final Cut Pro och även utvecklat andra funktioner som gör DP till ett av de allra bästa ljudverktygen i film- och videoredigeringssammanhang.

DP6 har också fått bättre stöd för fler olika ljudformat och ett avancerat stöd för både mjukvaruinstrument och andra pluggar. Bland annat kan programmet hantera pluggar med sidechain-funktioner, till exempel kompressorer med externa triggningsfunktioner. En för-renderingsfunktion gör att DP nu kan hantera fler mjukvaruinstrument och att dessa inte behöver ”frysas” innan man gör en bounce-mixning till hårddisk. Man kan förresten även bränna en CD direkt vid en sådan nedmixning. Inte illa!

COMPING

Den nya comping-funktionen (se bild) består av en rad olika verktyg som underlättar när man till exempel vill sammanställa ett sångspår av en mängd olika tagningar. Man har redan tidigare kunnat göra flera olika tagningar (takes) på samma spår, men nu kan man plocka fram alla dessa och lägga dem på olika spår, plocka ut de bästa bitarna ur varje tagning och sedan sammanställa dessa till ”det optimala spåret”. Man kan sedan lägga övertoningar på varje skarv i det slutgiltiga spåret, för att på så sätt ytterligare bättra på illusionen av den perfekta tagningen.

Detta är en mycket efterlängtad funktion, som visserligen funnits tidigare i andra program men som i DP:s variant känns ypperligt lättjobbad!

NYA PLUGGGAR

De två nya pluggarna Masterworks Leveler och ProVerb (se nästa sida) är värda ett särskilt omnämnande. Den förstnämnda har den klassiska hårdvaran Teletronix LA-2A som förebild och ProVerb är ett så kallat convolution-reverb av mycket god klass.

Masterworks Leveler har fyra olika lägen: Fast Modern, Slow Modern, Fast Vintage och Slow Vintage. Den har reglage för Gain Reduction, Makeup Gain och Respons. Man kan välja att köra den som kompressor eller som limiter, och den har en rejäl VU-mätare som kan visa nivån in eller ut, alternativt mängden gain reduction. Självfallet finns även en bypassfunktion.

Masterworks Leveler har ett brett användningsområde. De båda Vintage-lägena speglar karaktären hos en klassisk optopkopplad kompressor tämligen väl; där finns en hel del av den feta, ”goa” värmen. Modern-lägena har ett mer öppet och transparent ljud – mindre färg och samtidigt kanske lättare att använda. Båda dessa grundkaraktärer är i sig karaktäristiska för olika tillverkningår, enligt Motu. Som användare är jag tacksam för att man valt att inkludera alla fyra varianterna.

ProVerb hör till den nya generationen reverb, convolution-reverb, som bygger på samplingar av verkliga akustiska miljöer. Med ProVerb följer en rad färdiga preset. Här hittar vi allt från stora katedraler och konserthallar till små intima rum och krypin och det låter riktigt, riktigt bra! En anledning till detta är att man kan anpassa klangen i reverbet på en mängd olika vis. Det finns reglage för olika filterfunktioner (4-bands parametrisk EQ), pre-delay, damping och naturligtvis de vanliga reglagen för panorering/stereobredd, in- och utnivå samt mixnivå mellan torrt och påverkat ljud.

Den fräckaste funktionen är dock det som Motu kallar Dynamic Mix. Det är en kompressordel med en sorts ducking-funktion. Med den kan man låta ljudet vara tämligen torrt i partier där det händer mycket på ljudspåret, för att sedan släppa fram reverbet när mixen glesnar. Det gör det betydligt lättare att hantera en riktigt tät mix utan att ljudbilden blir för stökig. Mycket bra tänkt, och ett fint tillskott till DP6-paketet.

PRESTANDA

Vad gäller prestanda har Motu förbättrat delar av ljudmotorn. Hanteringen av mjukvaruinstrument fungerar nu också betydligt smidigare tack vare att instrumenten för-renderas innan låten där de ska användas börjar spela. Det innebär att DP6 kan hantera fler samtidiga instrument än både tidigare DP-versioner och, enligt Motu själva, många av konkurrenterna.

Jag tycker också att man märker större skillnad mellan att köra DP6 på en Intel-Mac och en äldre G5 jämfört med tidigare. Starten av programmet går nu hypersnabbt i en Intelmaskin. På 40 sekunder har ett projekt med ett tjugotal spår och ett trettiotal pluggar laddats på min MacBook Pro. På den raskaste G5-maskinen tar detta ett par minuter. DP6 verkar inte heller göra någon större skillnad på om jag använder Macens inbyggda ljudkort eller ett firewirebaserat kort. På lägsta buffertinställningen (64) hostar den till med ovanstående projekt då och då, men redan vid 128 jobbbar den sig igenom låten utan att blinka till en enda gång. CPU-mätaren pendlar mellan 30 och 40 procent och playback-mätaren ger överhuvudtaget knappt något utslag.

Bortsett från den äldre plugg som bråkade vid uppstart de första gångerna känns DP6 också mycket trygg och stabil. Inga krasher noterades efter att jag valt bort den bråkande pluggen.

SAMMANFATTNING

Digital Performer har länge varit mitt förstahandsval bland musikprogram när GarageBand inte räcker till. Det är lätt att komma igång med, oerhört lättjobbat, lätt att konfigurera efter ens egna preferenser, det har utmärkta (och stabila) exportfunktioner et cetera. Den största anledningen är kanske ändå det faktum att det mesta man kan göra i Digital Performer känns analogt – trots namnet. Det väcker alltid minnet av en funktion i den analoga värld jag vuxit upp med. Det känns bara rätt och självklart. Det ofta missbrukade ordet intuitivt dyker upp som en given beskrivning av DP, och denna egenskap förstärks med nya DP6.

De nya pluggarna i DP6 blev genast mina favoriter, och då speciellt ProVerb. Jag är också mycket nöjd med den nya comping-funktionen. Eftersom jag ofta gör många tagningar av varje pålägg och har svårt att bestämma mig för vilket som fungerar bäst, kommer den som en skänk från ovan.

DP har alltså blivit både snabbare att jobba med, kraftfullare, snyggare och mer välutrustat. Vad mer kan man önska sig? Ja, det skulle förstås vara den där knappen för inspiration som jag förutspådde redan inför DP5. Den har inte dykt upp ännu, men i DP7 är jag så gott som säker på att den kommer.

Motu Digital Performer 4.5

MotuDP4.5

Motu Digital Performer 4.5 (test i MM nr 4/2005)

av Gunnar E Olsson

Med version 4.5 av Digital Performer bör Mark of the Unicorn ha en rejäl chans att göra sig gällande på europamarknaden. Deras hårdvara har ju sedan länge hittat många köpare både bland Mac- och PC-användare. Är det nu äntligen dags för mjukvaran att få sin rättmätiga plats i var mans Mac?

DP 4.5 innehåller en mängd nya funktioner både vad gäller gränssnitt och annat mer matnyttigt. Några av de tyngre nyheterna är Beat Detection Engine, latency-kompensation, MasterWorks EQ, utökat Pro Tools-stöd och Consolidated Window, där man töjt ytterligare på det redan tidigare lättarbetade användargränssnittet.

Digital Performer är ett av de mer anrika sequencerprogrammen på Macsidan. Det har aldrig heller funnits för någon annan plattform, även om Motus välrenommerade MIDI- och audiointerface funnit lyckliga användare i alla led. Vad gäller olika funktioner och extratillbehör får man kanske inte lika mycket serverat på fatet som när man köper till exempel Logic Pro, men DP har mycket annat som talar till dess fördel, bland annat ett mycket intuitivt och lättarbetat gränssnitt – något man kanske inte alltid är så bortskämd med. För övrigt finns allt man kan behöva i DP-paketet. Programmet har en transportdel där man även kommer åt en hel del andra funktioner, det finns en välutbyggd mixerdel (för både MIDI och audio), ett Track Window (motsvarar Arrange-fönstret hos vissa konkurrenter) där det mesta i inspelningsväg kan styras ifrån, det finns en notskriftsdel och olika Editor-fönster för alla former av redigering: Sequence-, MIDI- , Soundbites (audio), Event List, trumspår etc.

Många av fönstren har minimenyer för ytterligare val och funktioner. Deras utseende överensstämmer kanske inte till punkt och pricka med vanliga Mac OS X-fönster – Motu har hoppat över Apples trafikljusknappar och designat efter eget huvud i stället – men dessa olikheter är något man ganska snart vänjer sig vid. Man har också i vissa fönster lagt till några funktioner, som man inte hittar i andra, men inte heller detta är något större problem. Till exempel har både Mixer- och Sequence Editor-fönstren en liten tabell i vänsterkanten, där man kan välja vilka spår som ska visas i det stora fönstret. Självfallet kan man även välja att gömma denna tabelldel.

HISTORIK

Digital Performer har utvecklats ur Performer, som var ett av de första sequencerprogrammen för Macintoshdatorn. Till skillnad från flera av de andra inspelningsprogrammen från USA har Motu aldrig flörtat med den stora skara PC-användare som finns bland musiker – i alla fall inte med sin mjukvara. I sitt hemland har DP länge rönt stora framgångar både vad gäller försäljning och vad beträffar name-dropping-faktorn: många kända musiker har använt DP till sina olika musikprojekt – det må vara inspelning av allt från popplattor till riktigt seriösa filmmusikprojekt.

I Europa – och Sverige – har det varit betydligt svårare att övertyga den av tradition mycket stora skara Logic- och Cubaseanvändare, som ofta kört sina program ända sedan Ataritiden.

Musikermagasinet har med jämna mellanrum kikat på de olika versioner av DP som nått vår kust. Vi kan rekommendera en titt i MM 9-00, MM 12-01 och MM 8-03 i ert eller vårt arkiv.

Motu har ofta hittat egna lösningar och funktioner som ibland varit geniala och andra gånger kanske mer utslag för den inte-uppfunnit-här-mentalitet som ibland präglar mjukarvaruföretag på musiksidan.

Bland de mer lyckade lösningarna kan vi nog placera både MAS, eller Motu Audio System, som är den ljudmotor som driver DP framåt och MIDI Time Stamping som möjliggör extremt tajt MIDI-hantering om man använder MOTU:s MIDI-interface.

Till deras försvar får man säga att de på sistone öppnat upp rejält mot omvärlden och anammat mycken teknologi från utsidan. Sedan tidigare finns både ReWire-, OMF-, Audio Units-stöd och den praktiska freeze-funktionen som spar på CPU-kraften. I version 4.5 tillkommer ytterligare funktioner som möjligheten att hantera Apple-loopar, mp3- och REX-filer med mera.

KOMMA IGÅNG

En av de mest positiva egenskaperna hos DP är enkelheten när det gäller att komma igång med programmet. I DP-boxen hittar vi två CD-skivor och två handböcker. Den första av CD-skivorna innehåller programinstallationen och denna är så enkel som bara en Mac-installation kan vara. Motu bör få ett rejält plus för sitt enkla kopieringsskydd – i dessa tider av evinnerliga auktoriseringskoder och hårdvarulås är det enormt befriande att se att ett mjuvaruföretag vågar lita på användaren och ser till vad som är enklast för honom/henne.

När man installerat programmet skriver man in sitt namn och en kod, som i princip är ett enkelt serienummer och sedan behöver man aldrig mer ägna detta en tanke. Denna kod tillsammans med handböckerna är det kopieringsskydd som Motu använder. Handböckerna finns endast i hårvaruform – alltså inte som pdf-dokument – något som kan vara en liten smula besvärligt om man ofta är på resande fot. Inte för att man behöver handböckerna till allt man vill företa sig. Programmet är tvärtom ett av de mer intuitiva bland sequencerprogrammen. Däremot bör Motu få ännu en guldstjärna för de välskrivna och mycket pedagogiskt upplagda handböckerna – speciellt Getting Started-delen, som på sina 100-talet sidor kan få vem som helst att på nolltid komma igång med att skapa musik i sin dator. Maken till välskriven handbok – och då har vi inte sagt något om de utmärkta illustrationerna – har jag faktiskt inte stött på på mången god dag.

I mjukvarupaketet ingår även ett gäng plugin-effekter av blandad kvalitet – alla i MAS-utförande – och ett drygt dussintal MIDI-effekter.

På CD nummer 1 finns även de drivrutiner man kan behöva om man har någon av Motus många olika interface samt ett par demoprojekt. CD nummer 2 är fullmatad med användbara loopar från olika företag.

Vad beträffar hårdvara så kan man använda den inbyggda ljuddelen i Macen, men vi rekommenderar defintivt att skaffa ett externt kort om inte ett sådant redan finns. Motu rekommenderar självfallet sina egna audiointerface. Man har ju en gedigen samling på programmet, både firewireinterface och PCI-baserade – där får man ju även fördelen av en DSP-baserad monitormixer – men det går naturligtvis att köra vad som helst i ljudkortsväg, så länge det finns Mac OS X-kompatibla drivrutiner till det. DP stödjer användandet av flera olika audiointerface på samma gång under OS X. Då kan man även blanda interface från olika tillverkare. Det har inte ens Apples egna Logic Pro lyckats med ännu.

NYHETER I DP 4.5

Uppriktigt sagt förstår jag inte riktigt varför Motu valt att döpa denna version till 4.5. Vilket annat mjukvaruföretag som helst hade huggit till med en ren 5:a eller högre. Nu heter den i alla fall 4.5 och under testen har vi dessutom fått både version 4.51 och 4.52 att leka med.

Bland de tyngre nyheterna i 4.5 finns ett knippe funktioner som Motu samlat under begreppet Beat Detection Engine – något som vi ska kika lite närmare på om en stund. Där finns också latency-kompensation för alla pluggar, såväl MAS, Audio Unit, TDM och RTAS (gäller även mjukvaruinstrument). Även om man jobbar med hårdvara som TC Electronic PowerCore eller Universal Audio UAD-1, fungerar denna latency-kompensation – helt automatiskt.

Bland de andra nyheterna hittar vi en alldeles förträfflig filterplugg, MasterWorks EQ, som inspirerats av klassiska engelska mixerbord. Vi kan väl redan här avslöja att den låter bra.

Något annat som ska få det att låta bra är den nya funktionen Smooth Audio Edits, som innebär att programmet kan göra automatiska crossfades mellan ljudklipp eller fylla de luckor som kan uppstå mellan klipp med ”room tone” eller atmosfärljud, som kan letas upp manuellt eller automatiskt. Mycket användbart för till exempel filmdialog!

Något annat som kan hanteras helt automatiskt är importen av Apple Loops. Dessa kan dras och släppas till ljudspår i DP och därvid anpassas automatiskt till låtens tempo etc.

DP 4.5 kan också automatiskt kompensera den miss i synken som uppkommer då man kör DV-film tillsammans med DP. Nu kan DP låsa upp QuickTime-filmer exakt på rutan.

DP:s Bounce to Disk and Export Audio-funktion kan nu exportera till en mängd olika mp3-varianter utöver alla de vanliga ljudformaten.

DP:s mixerdel, som redan tidigare hade många bra funktioner har förbättrats ytterligare. Där finns nu stöd för 99 monospår, lika många stereospår och stereobussar. Bussarna kan nu även konfigureras fritt i det format som behövs: mono, stereo eller fritt antal kanaler för surroundmixning. Flerkanalssignaler kan summeras till en mono-tappning och varje tappning kan ligga före eller efter regel. Flexibelt!

Varje kanal i DP-mixern kan nu ha upp till 20 tappningar – om man nu mot förmodan skulle behöva detta.

DP har i och för sig fungerat alldeles förträffligt även mot Digidesigns hårdvara, men nu har Motu utlovat förbättringar även på Pro Tools-området. Bland annat ska man kunna automatisera parametrar hos alla pluggar, såväl TDM, HTDM som RTAS. Latency-kompensationen för alla pluggar ska, som vi nämnde tidigare, fungera automatiskt. RTAS- och AudioSuite-pluggar ska nu kunna användas samtidigt som TDM- och HTDM-pluggar. Alla pluggar som kan köras i Pro Tools ska nu kunna användas i DP, på samma hårdvara. Det ska också finnas stöd för TDM-instrument med bland annat freeze-/unfreeze-funktioner.

DP har nu även stöd för DirectMIDI för de instrument eller pluggar som tar emot MIDI-data. Tyvärr hade vi under testens gång inte tillfälle att pröva allt detta.

CONSOLIDATED WINDOW

Detta är en smått genialisk lösning på problemet med alla fönster som dyker upp och belamrar ens skrivbord. Om man vill kunna se både track-fönstret, mixern och några redigeringsfönster samtidigt så blir det trångt, om inte… Det är här Consolidated Window kommer in. I detta fönster kan man samordna de fönster man behöver ha uppe. Endera kan man ha ett stort fönster där till exempel Track-fönstret visas; då kan man växla mellan detta och andra fönster genom att klicka på ett flikssystem som hanterar en mängd fönster – ett system som känns igen både från till exempel Adobe Photo Shop och flera av de vanligaste webbläsarna. Om detta inte räcker till så har DP fler funktioner i sitt Consolidated Window. Man kan nämligen låta några av fönstren dela på utrymmet som finns. Man kan till exempel låta Track- och Sequence Editor-fönstren – som ju fungerar bäst i liggande formatet – dela på merparten av Consolidated-fönstret och sedan rada upp några av småfönstren, som fungerar bättre i stående format, på båda sidor om de båda stora fönstren (se bild 2). Man kan med andra ord konfigurera detta fönster helt och hållet efter ens egna behov. Det finns dessutom en uppsättning färdiga varianter för mixning, redigering etc, att välja mellan.

Tyvärr fungerar Consolidated Window lite vingligt i kombination med olika funktioner där man behöver gömma fönster för att komma åt saker på skrivbordet: till exempel ”Göm övriga”-kommandot i Finder och de nya Exposé-funktionerna i Mac OS X 10.3. Detta kan man definitivt leva med. I övrigt är Consolidated Window nämligen en alldeles förträfflig funktion.

BEAT DETECTION ENGINE

En annan riktigt efterlängtad funktion döljer sig under beteckningen Beat Detection Engine, och det är inte en ångmaskin. Det kan mer liknas vid en funktion som finns i Pro Tools och där går under namnet Beat Detective. Det handlar om att kunna hitta transienter, som ofta kommer på taktslag (beats) i musiken. Denna analys av Apple Loops, REX-filer, ACID WAV-filer eller annat ljudmaterial som man importerat eller spelat in i DP kan man låta äga rum helt automatiskt – i bakgrunden – eller manuellt. När analysen gjorts får man tunna linjer som markeringar i ljudfilerna där DP anser att taktslagen ligger. Det går självfallet att ställa in hur känslig denna analys ska vara för att man ska hitta ett optimalt antal takslag. Det går även att ta bort eller lägga till taktslag manuellt. När väl analysen ägt rum går det att hantera de nya ljudfilerna på en mängd olika sätt som tidigare varit mycket tidsödande.

Man kan använda timestretch-funktionen för att anpassa en ny fil till det tempo låten har, även om den ursprungligen har ett helt annat tempo. Det går också att kvantisera ljudfiler så de sitter supertajt i låten. Detta gäller både korta loopar och längre ljudfiler.

Man kan även applicera färdiga grooves på de nya ljudfilerna eller tvärtom: skapa grooves från nya ljudfiler.

Även vid redigering av nya ljudfiler kan man ta hjälp av DP:s nya Beat Detection Engine. Snap edits to beats och Split audio on the beats är nya funktioner som hjälper till med att få tajta ljudklipp.

För att testa några av dessa nya funktioner plockade jag fram ett gammalt trumspår som jag vid ett tidigare tillfälle hade tvingats klippa upp i en otrolig massa delar för att kunna anpassa till ett nytt komp i ett något annorlunda tempo. Det jag satt i åtskilliga timmar och fixade med kunde nu DP åstadkomma på några minuter, efter några klickningar och med bara några efterjusteringar för att städa upp ett par detaljer. Mycket imponerande – detta hade jag verkligen behövt för ett år sedan!

NYHETER I VERSION 4.51

Denna uppdatering adderade ytterligare några nya funktioner till DP… och kanske någon bugg.

DP 4.5.1 jobbar betydligt resurssnålare än tidigare versioner. En viktig anledning till detta är Dynamic CPU Management som innebär att alla Motus egna audiopluggar (MAS-pluggar) stänger av om de inte känner av någon audiosignal. Många spår i ett typisk inspelningsprojekt kan ju innehålla långa stunder av tystnad – om det inte handlar om den tyngsta dödsmetall-musiken förstås, då faller hela det följande resonemanget. Under dessa stunder av overksamhet har tidigare audiopluggarna ändå krävt sin kraft från CPU:?n, helt i onödan. Nu stänger MAS-pluggarna av när de inte används och arbetar enbart när det finns en audiosignal att jobba med. Mycket smart! Beroende på antalet pluggar i projektet kan detta spara en del CPU-resurser. Denna funktion ska även fungera när man använder AU-puggar och MAS-pluggar från tredjepartstillverkare – beroende på om man valt att implementera det i sina pluggar. De flesta mjukvaruinstrument jobbar redan på detta vis eftersom de inte tar av CPU-resurserna om de inte genererar något ljud.

I version 4.51 fick vi också flera förbättrade bounce-fuktioner. Bland annat gick det nu att spara alla inställningar när man bouncar – eller mixar ner – färdigt material till hårddisken. En mängd olika funktioner gick nu också betydligt snabbare än i tidigare versioner. Detta gäller bland annat Beat- och tempoanalysen

En knepig bugg som dök upp i version 4.51 yttrade sig så att de flesta mjukvarusyntar fick extremt lång latency – i princip blev de ospelbara. Motus support kom snabbt med ett sätt att kringgå detta problem. Om man, när man hade öppnat ett DP-projekt, först tryckte på play-knappen och därefter på stoppknappen återgick latencyn till sin normala låga nivå. Mycket märkligt!

DEN SLUTLIGA VERSIONEN?

Version 4.52 av Digital Performer fixade förstås ovannämnda bugg – och några andra. Till Motus försvar får man ju faktiskt erkänna att man både snabbt kom med ett förslag på att kringå latency-problemet och därefter snabbt kom med en uppdatering som eliminerade det. Inga mjukvaror är ju helt buggfria. Det är ett mycket gott tecken när tillverkaren snabbt erkänner att de finns och kommer med buggfixar.

Det finns naturligtvis detaljer som kan förbättras i DP 4.52. Exempelvis fungerar import av 16-bitars ljud i ett 24-bitars projekt och vice versa ganska dåligt. Det går inte att lyssna på filer som har annat bitdjup än projektets. När de väl importerats kan man förstås lätt förändra bitdjupet på dem, men ibland kan det ju var bra att kunna kontrollyssna innan man importerar en ljudfil – det är inte alltid man har namngett ljudfilerna på ett helt självklart vis. Men på det hela taget är detta en helt enastående version av Digital Performer. Kör man en tidigare version bör man defintivt fundera på att unna sig denna uppdatering. Motu har också en trevlig möjlighet där man kan köpa en ”cross-grade” – alltså en uppgradering från en konkurrerande produkt – till det facila priset av 395 US dollar. Jag blev själv lycklig ägare till DP för åtskilliga år sedan genom att ”byta upp mig” från det saligen insomnade Opcode Studio Vision – och jag har verkligen inte ångrat mig.

SAMMANFATTNING

I DP 4.5 presenterar Motu ett mycket fullödigt sequencerprogram. Vi har i denna lilla test fokuserat på några av nyheterna i DP, men vi får för den sakens skull inte glömma allt det som funnits ett tag i programmet och som nu tas som självklarheter.

Jag har i mitt arbete haft möjlighet att utforska så gott som alla sequencerprogram som finns eller funnits på Macmarknaden. Ibland hittar jag tillfälliga favoriter från andra tillverkare, men jag hittar alltid tillbaka till Digital Performer, kanske mest för att programmet är så självklart lättarbetat. Det innehåller allt som man behöver för att kunna skapa musik – utom den där inspirationsknappen förstås, men den lär dyka upp i DP 5.

NAMM 2005

NAMM 2005 (reportage i MM nr 4/2005)

av Gunnar E Olsson

Årets NAMM Show slog alla rekord – som vanligt. Över 78 000 besökare släpptes in för att kika på vad 1 428 olika företag hade att visa upp. Det är verkligen glädjande siffror, som visar att intresset är kollossalt för nya produkter i musikbranschen, trots allt tal om stagnation.

Och intressant var det redan kvällen innan NAMM-mässan drog igång. Då visade nämligen Korg äntligen sin monstersynt OASYS, eller Open Architecture Synthesis Studio, som är instrumentets fulla namn. En utvald och förfäntansfull samling musikskribenter satt andäktigt och lyssnade på ett instrument som hela världens musiker har gått och väntat på i flera år.

Det kändes som om det var andra gången på lika många år som man fick uppleva NAMM:s höjdpunkt redan dagen innan mässan startat. För visst var det värt all väntan. OASYS lät mycket bra. De samplade instrumenten lät mycket naturtroget. Där fanns en mycket välljudande flygel. Orgeln lät mycket Hammond och analogsynten hade så feta filter så man bara njöt!

Mer information om OASYS hittar ni längre fram i texten.

Dagen därpå gick Gunnar E i däck – i halsfluss. Tack och lov fanns en backuppstab på plats som irrade runt på mässan i mitt ställe under de två dagar jag låg nedbäddad på hotellrummet och njöt av dålig amerikansk TV – finns det någon annan sort? Uppstånden på den tredje dagen hann jag ändå få mig till livs en hel del intressanta nyheter. Jag kunde konstatera att gigantiska samplingbibliotek med symfoniska orkesterinstrument fortfarande är heta (trots att Synful Orchestra försöker vända trenden) och att många instrument anpassats för att kunna spelas i en live-situation – både mjukvara och hårdvara. En bra utveckling, tycker en gammal scengångare.

ALESIS

Alesis visade ett nytt USB-baserat 24/96-ljudinterface, IO|2. Interfacet levereras med USB 2.0-drivisar och en LE-version av Cubase. Det har dubbla uppsättningar miksteg, fantommatning, nivåmätare och insertjack. Det har även MIDI och S/PDIF in/ut. Allt i en mycket kompakt låda som spänningsmatas via USB-kabeln. Man visade även en en 49-tangenters Controller/klaviatur, Photon X49, som är en utbyggd variant av Photon X25. Levereras andra kvartalet av 2005.

www.alesis.com

APPLE

I ett drag som är mycket olikt Apple berättade man på NAMM om en kommande uppdatering av Apple Logic Pro. Version 7.0.1 hade precis släppts, men detta handlade om framtiden. I den versionen skulle man stoppa in många av de funktioner som nu släppts i GarageBand 2, bland annat möjligheten att göra pitch- eller tidsförändringar på ett helt audiospår. Tanken är att GarageBand-projekt ska kunna öppnas i Logic Pro, helt sömlöst. Latency-kompensation även på bussar var en annan funktion som Apple lovade. Uppdateringen skulle dock inte vara helt gratis för nuvarande Logic Pro-användare. Relsease-datum okänt. www.apple.com

APPLIED ACOUSTICS SYSTEMS

En nyhet från Applied Acoustics Systems är String Studio VS-1 Virtual String Synthesizer för Mac OS X och Windows. String Studio är en physical modeling-synt som är skapad för att kunna återge allehanda stränginstrument på ett naturtroget sätt – utan samplingar. Det handlar alltså om sätt att återskapa alla olika sätt man kan angripa en sträng på: med plektrum, stråke, fingrar och så vidare. String Studio levererar både gitarr, bas, harpa, clavinet och olika stråkinstrument och kan dessutom skapa nya instrument som ingen hört tidigare. Börjar säljas första kvartalet 2005.

www.applied-acoustics.com

BLUE

Den första av flera nyheter som kommer från Blue under 2005, Kickball, visades på NAMM-mässan. Kickball är en fantommatad dynamisk mikrofon – den andra i sitt slag, den första var the Ball, också från Blue – som är byggd för att fungera tillsammans med lågfrekvensinstrument som bastrumma och elbas. På baksidan av miken finns en 3-vägsomkopplare för val av tre olika karaktärer på det filter som är en del av den förstärkardel som är inbyggd i Kickball. www.bluemic.com

DAMAGE CONTROL

Några av musikindustrins mest välrenommerade designers har samlats på ett nytt företag och bygger gitarrpedaler som ska slå ut det mesta. Låter det intressant? Om vi säger att flera av dem har jobbat hos Line 6 tidigare och en av dem hunnit med både Alesis, Fender och Line 6, så verkar det kanske som att man har rätt bra på fötterna. Ja, för fotpedaler är just vad de första produkterna är. Först ut från firman med namnet Damage Control är: Demonizer och Womanizer Tube Preamp Distortion Pedals (härliga namn!). Dessa båda pedaler har lite olika ljudkaraktär och användingsområde, men gemensamt för dem är att de är rörbestyckade analoga pedaler med optobaserade kompressor. Båda jobbar i klass A och har 2 st 12AX7-rör, pre/post EQ och ett sånt där gammaldags utstyrningsinstrument som Damage Control kallar Magiskt Öga. MM ser verkligen fram emot att få testa dessa nya monsterpedaler!

www.damagecontrolusa.com

DAVE SMITH INSTRUMENTS

Dave Smith Instruments visade en klaviatursförsedd version av sina stora Poly Evolver. Och lät det bra? Ja, det tyckte i alla fall Stevie Wonder som stod och trängdes med sina gigantiska livvakter just när vi ville fram och lyssna på härligheten. Poly Evolver Keyboard är en fyrarösters analog/digital synt med femoktavers klaviatur med både modulations- och pitchbend-hjul och massor av rattar och knappar. Varje röst har tillgång till två analoga oscillatorer baserade på Prophet 5-oscillatorerna och två digtala oscillatorer från Prophet VS. Den har Curtis analoga lågpassfilter och riktiga anloga VCA:er. MM testar Poly Evolver Keyboard så snart vi lagt vantarna på ett ex.

www.davesmithinstruments.com

DIGITECH

Digitech har tillsammans med Jimi Hendrixs producent, Eddie Kramer, samlat sju av Hendrixs klassiska gitarrsound i en och samma pedal. Masterbanden från Electric Ladyland-studion har använts som referens. Pedalen, Jimi Hendrix Pedal, har inbyggd expression-pedal för styrning av bland annat wah-wah. Den har sju olika förinställda olika ljud: Purple Haze, Little Wing, Voodoo Child, Foxey Lady, Star Prangled Banner, The Wind Cries Mary och All Along The Watch Tower. Det finns sju rattar för: Gain, Level, Control 1-4 och Model-kontroll som ger mängder av möjligheter att skapa egna sound. Jim Hendrix Pedal har två separata utgångar, en för förstärkare och en med högtalarsimulering för inkoppling i mixer. Hendrixpedalen levereras med nätadapter, Custom Artist gig bag och plektrum.

DF-7 Distortion Factory innehåller 7 olika klassiska distboxar i en. De olika ljuden är baserade på Ibanez TS-9 Tube Screamer, DOD Overdrive/Preamp 250, Boss DS-1, Pro Co Rat, Boss MT-2 Metal Zone, DigiTechs egen Metal Master, och Electro-Harmonix Big Muff Pi. DF-7 har en 7-läges omkopplare för val av modell, rattar för Gain, Level, Low, High, Mid samt utgångar för förstärkare och mixer med CIT högtalarsimulering.

www.digitech.com

EASTWEST

Företaget bakom bland annat Symphonic Orchestra, EastWest, visade upp ett mycket imponerande körbibliotek/virtuellt instrument: Quantum Leap Symphonic Choirs. Det innehåller 5 körer som spelats in med 3 olika mikrofonuppsättningar: närmikat, mikar på scenen och i salongen. Som användare kan man själv välja hur mycket av de olika upptagningarna man vill använda.

Symphonic Choirs har en Kontakt-motor från Native Instruments och stöd finns för AU, VSTi, DXi och RTAS. Programmet fungerar även som fristående variant. Inspelningen är gjord med 24-bitarsljud i samma lokal och med samma team som ligger bakom Symphonic Orchestra.

Biblioteket är på 37 GB och en mängd olika sångsätt och varianter har spelats in. Ett speciellt program medföljer (för både Mac och PC) där man kan skriva in text som man vill att kören ska sjunga. Den demo vi bevittnade var mycket imponerande!

www.soundsonline.com

ELECTRO-HARMONIX

English Muff’n overdrive-pedal hämtar sin inspiration från de klassiska brittiska förstärkarna. English Muff’n bygger inte på någon sorts emulering utan hämtar i stället sitt sound från två rör: ett 12AY7 och ett 12AX7 som ger ett mättat varmt rörsound.

www.ehx.com

EPIPHONE

Nick Valensi, gitarrist i the Strokes, brukade kalla sin customiserade Epiphone från 60-talet: ”det bästa instrument som aldrig gjorts!” Nu har Epiphone rättat till detta och skapat en Epiphone Elitist Nick Valensi Signature-modell baserad på hans gamla gura. Signaturmodellen är en klassisk halvakustisk Epiphonemodell med 2 P-94-mikar, Grover Rotomatic-mekanik, 24,75-tumsskala, limmad hals, 5-lagers laminerad kropp och ett Tunomatic-stall med stränghållare i trapetsmodell. Gitarren finns i Antique Natural eller Vintage Sunburst.

www.epiphone.com

FENDER

På allmän begäran har Fender nu skapat en Eric Johnson Signature Stratocaster. Johnson har designat och Fender har byggt en gitarr med en lätt, tvådelad alkropp lackad med ett tunt lager nitrocellulosalack, en lönnhals i ett stycke med 12” radie på greppbrädan och en mjuk V-profil. Den har 3 custommikar lindade efter Johnsons specar, plektrumskydd i ’57-stil och ett Vintage vibrato med 4 fjädrar. Gitarren finns i fyra olika färger: vit blond, 2-färgers sunburst, candy apple-röd och svart.

Fender visade också en ny Classic Series ‘50s Esquire, byggd i Mexico efter den enmikars telecastermodell som först såg dagens ljus 1950. Esquire har askkropp, lönnhals, vintage-stall med stålsadlar, volym-, tonkontroll och en treläges tonomkopplare. Halsen har den klassiskt korrekta 7,25-tumsradien, med vintageband och -stämskruvar. En ensam vintage-mik står för välljudet och även plektrumskyddet är av vintagemodellens enlagersvariant. Färger: vit blond, 2-färgers sunburst och svart.

www.fender.com

GIBSON

Alvin Lee, känd för sitt frenetiska spel i 60-talsgruppen Ten Years After, får nu äntligen sin Alvin Lee Signature ES-335: en kopia på hans gamla favorit en Gibson ES-335, som han kallade Big Red. Den som minns hans Going Home från Woodstock-filmen minns säkert också hans gamla ES-335. Nu har Gibson återskapat den med klistermärken och allt. Den har också en extra mittenpickup i form av en Seymour Duncan single-coilmik utöver de båda -57 Classic-mikarna.

www.gibson.com

GMEDIA

GMedia och Ohmforce visade ett intressant gemensamt projekt, mjukvarusynten MiniMonsta. Som ni kanske räknat ut handlar det om en virtuell MiniMoog och som vi märkte, som var på plats, lät den mycket bra. Nåja, i – eller snarare under – händerna på killar som Rick Wakeman och Dave Spiers så hade nog vilken gammal Farfisa som helst låtit fint. Information: www.gmediamusic.com och www.ohmforce.com.

HARTKE

Hartkes karakteristiska bashögtalare med aluminiumkonelement har sedan länge använts av basister över hela världen. Nu kommer keyboardförstärkaren Hartke KM200 med ett klassiskt Hartke 15” aluminiumkonelement i basen och en hornladdad 1” Titanium kompressionsdriver i toppen. Resultatet ska bli ett öppet, rikt och fullödigt keyboardsound. KM200 är av Hartke kickback-modell som gör att man kan köra den antingen stående upprätt eller bakåtlutad i monitorläge. Den har fyra ingångskanaler i stereo och 7-bands EQ i masterdelen. Den flexibla monitorbussektionen ger möjlighet att mixa separat för lokal lyssning, för PA och för hörlurar.

www.hartke.com

HUGHES & KETTNER

Alex Lifeson från powertrion Rush har fått en egen signaturmodell Alex Lifeson Signature TriAmp. Lifeson har länge haft Hughes & Kettner zenTera och TriAmp som sina favoritstärkare och nu har han fått en egen modell precis som han vill ha den, med svart Tolexklädsel och purpur belysning. Alex Lifeson har också sett till att 50 US dollar från varje försäljning av ett ex av hans signaturmodell går till UNICEF, så gör en inssats för världens barn och köp ett ex. Kommer senare i vår.

www.hughes-and-kettner.com

IBANEZ

På elgitarrsidan uppgraderas många av Ibanez modeller. Bland de japanbyggda Prestige-modellerna erbjuder man nu också RG-modeller utan låsbart svaj. Det nydesignade Gibraltar Plus-stallet har en mycket låg profil, liknande Lo-Pro Edge. Dessa RG-modeller har också en välvd top. Standardmodellerna i mellanprisklass har uppgraderats med nya Infinity- eller Duncan-mikrofoner, 3-lagers lönnhals och vissa med nytt Edge-stall. Steve Vai stoltserade med sin nya modell JEM77B, kallad Bad Horsie i krom/mirror finish. Han bidrog också till mässans längsta autografkö.

Nya Prestige-basar i både SR- och BTB-serien presenterades, samtliga med genomgående hals och specialdesignade mikrofoner och EQ-system från Bartolini. I Signature-serien visades en ny bandlös modell GWB105, designad Gary Willis.

På akustiska sidan uppgraderas samliga modeller i AW-, AEL-, AEG- och AEB-serien med inbyggd tuner. AW-serien med solida lock utökas med 3 nya modeller, AW28 helt i mahogny, AW85 med lock av ceder och AW90 med blankpolerat granlock.

www.ibanez.com

IK MULTIMEDIA

T-RackS, IK Multimedias analog-modeling masteringsplugin släpps nu i en TDM-version för Pro Tools. T-RackS TDM innehåller en analogliknande EQ, kompressor, limiter och Soft-Clipping.

Tillsammans med Ampeg har man också skapat en virtuell studiolösning för basförstärkar-modeling och passande effekter: Ampeg SVX. Den innehåller 20 olika basförstärkare i virtuellt utförande – många av dessa naturligtvis från Ampeg – till exempel VT Classic, SVT 5 PRO, BA500 och B15R. Ampeg SVX innehåller ett tiotal effekter: Chorus, Delay, Flanger, Phaser, Octaver, Wah, Auto Filter, Distortion, Graphic EQ och Compressor.

www.ikmultimedia.com

KORG

Korg OASYS var utan tvekan en av mässans höjdpunkter. Det är en hårdvarusynt som bygger på en snabb processor med Korgs mjukvara plus ett Linux-system i botten. OASYS är i själva verket tre syntar i en: Korgs nya HD-1 High Definition PCM-synt plus två EXi Expansion Instruments – AL-1, en kraftfull virtuell analogsynt och en förbättrad variant av CX-3 tonhjulsorgeln.

HD-1 har 172 röster och ett ljudbibliotek på 616 MB, 4-lagers velocity switching och crossfading. Varje oscillator har två nya multi-mode filter, två lågfrekvensoscillatorer, två envelope generatorer och två förstärkarkretsar.

AL-1, den virtuellt analoga syntdelen har 84 rösters polyfoni, två oscillatorer per röst, som kan åstadkomma 8 olika vågformer, sync, FM och flera olika varianter av ringmodulation. Det finns också en suboscillator, en brusgenerator och ingång för extern ljudkälla. Korgs nya multi-mode resonanta filter har valbar branthet på 12 eller 24 dB. Och vad vore väl en anlogsynt utan en 32-stegs sequencer?

Orgeldelen bygger på CX-3. Här är den ytterligare förbättrad och förutom drawbars, finns key click, justerbar percussion, chorus/vibrato och en Lesley-simulering. Självfallet har man stoppat in både ljudfunktioner från KARMA-syntarna och ljudinspelningsmöjligheter i OASYS – den kan spela in 16 audiospår till den inbyggda 40 GB hårddisken.

Frontpanelen har en mängd olika styrorgan: pads, reglar, joystick, rattar etc. Där finns också en 10,4” färgskärm med touch-funktioner. Självfallet hittar vi på baksidan alla tänkbara anslutningsmöjligheter – både för analogt och digital ljud samt en USB-kontakt.

www.korg.com

M-AUDIO

Hårdvaruspecialisterna M-Audio passade på att visa att de kan göra mjukvara också. De första två på programmet är Key Rig – en virtuell keyboardrigg – och Drum & Bass Rig – virtuella trummor och bas i en rack. Beståndsdelarna i Key Rig är SP-1 Stage Piano, som specialiserat sig på Wurlitzer-, Rhodespianon, Clavinet- och pad-ljud; MS-2, en polyphonisk synthesizer; MB-3, som kör Hammondljuden och GM-4 som är en General MIDI-modul.

Drum & Bass Rig består av en trumdel, RD-7 Real Drums; B-8 Electric Bass, som fixar allt i basväg; LC-5 Loop Creator, för all loophantering (250 loopar ingår i paketet) samt BL-6 Bassline som är en monophonisk bassynt kombinerad med en kraftfull arpeggiator/step sequencer.

Båda mjukvarorna bygger på samma ljudmotor, kan fungera självständigt eller med värddator på Mac (AU & RTAS) eller PC (VST & RTAS).

www.m-audio.com

MOTU

Mark of the Unicorn visade version 2.0 av båda sina instrumentpluggar, MachFive och MX4. MachFive 2.0, mjukvarusamplern, hanterar nu obegränsat antal parter per enhet, den har en ny browser, ny modulär syntarkitektur, komplett inbyggd mixer, större sample- och keygroup editor, time stretching av samplingar, med mera. MX4 2.0, syntpluggen, har bland annat fått fler effekter, fler presets, inbyggd pattern gate, inbyggd arpeggiator och fler modulationsmöjligheter.

Den stora nyheten var dock MOTU Symphonic Instrument, ett mjukvaruinstrument som ger användaren tillgång till 8 GB orkesterljud. Symphonic Instrument finns i de flesta pluggformat för både Mac och PC: VST, Audio Units, DXi, MAS och RTAS och varje enhet/instans kan laddas med 16 olika instrument. Det finns också ett inbyggt convolution reverb för riktigt realistiska ljudmiljöer. Ljudmotorn i Symponic Instrument är samma 32-bitars UVI-variant som används i MachFive. Det går också att ladda in alla ljud från Symphonic Instrument i MachFive om man behöver de mer avancerade möjligheterna, som samplern kan erbjuda.

www.motu.com

NATIVE INSTRUMENTS

En av de hetaste nyhetrna i NI-båset var Kontakt 2, men den kunde ni läsa om redan i förra numret av MM. En annat kraftpaket hittade vi i en kartong som det stod Electronic Instruments 2 XT på. Det bygger på Reaktormotorn och består av dessa 8 olika instrument – eller 6 instrument och 2 effekter: Photone (hybrid master synthesizer), Limelight (advanced beat composer), Metaphysical Function (soundscape synthesizer), Krypt (granular drum machine), Akkord (sequenced chord generator), Resochord (programmable polyphonic resonator), Fast FX (advanced performance effects) samt Cyan (extended vitage chorus). Electronic Instruments 2 XT kommer fulladdat med presets från en mängd olika musiker och syntprogrammerare. Var beredd på att bli överkörd!

Format: fristående eller VST 2, AU, RTAS och DXi.

www.native-instruments.com

OVATION

Gitarrtillverkaren Ovation har fått en ny generalagent i Sverige, EM Nordic, och passar på att släppa en ny serie, Ovation’s 2005 Collectors’ Edition, med en ny djupare form, utvald Englemann grantopp, hals i 5-lagers mahogny/lönn, greppbräda och stall i ebenholts, en speciell Collectors-inlägging vid 12:e band och Ovations egen patenterade OP Pro preamp..

www.ovationguitars.com

PEAVEY

Peavey visade en ny signaturförstärkare i JSX-serien. Joe Satriani har varit med och tagit fram en 2×12″-combo på 120 W. JSX 212 har en analog reverbdel, 3 switchbara kanaler, 4 EL34 i slutsteget och 4 12AX7 i förförstärkaren. Clean-kanalen har: volym, bas, mid, treble. Crunch- och Ultra-kanalen har: gain och volym, bas, mid, treble EQ och en FAT-switch.

Även Peavey Penta var en ny förstärkare som visades på NAMM. Penta är en enkanalsförstärkare, som även den har 4 EL34 och 4 12AX7-rör. Den kan leverera 140 W uteffekt och via en femlägesomkopplare kan man välja mellan 5 olika karaktärer hos Penta. Här finns inställningar med de fantasifulla namnen: Star, Bull, Tree, Mudflap Girl och Cactus – alla har haft olika förstärkare som förebild och mycket brittiskt ljud lär det bli…

Till Penta-förstärkaren kan man även köpa en speciell Penta 412 högtalarlåda med – ja ni har säkert gissa det – 4 st 12″-högtalare.

www.peavey.com

PRESONUS

Presonus har breddat sin repertoire ytterligare med ett klass A-försteg designat av Anthony DeMaria. ADL 600 är bestyckat med 6 rör som matas med 600 Volt. Det kan leverera 75 dB förstärkning, har ett frekvensomfång från 5 Hz till 80 kHz ±0,5 dB samt instrument- och lineingångar samt mikingångar med reglerbar impedans.

www.presonus.com

PRS GUITARS

PRS passade på att fira sitt 20-årsjubileum med ett par modeller: 20th Anniversary Standard och Custom. Båda modellerna har en speciell fågelinläggning i greppbrädan och kommer endast att tillverkas under 2005, så passa på! Man visade också Billy Martin SE, en signaturmodell för gitarristen i Good Charlotte, som spelat på PRS-gitarrer så länge man minns. Billy Martin SE har en solid mahognykropp och -hals, mattsvartfärg med ett speciellt fladdermusinlägg (ritat av Billy) vid 12:e band. Även Dave Navarro (Janes Addiction & Red Hot Chilly Peppers) har fått en signaturmodell, Dave Navarro Model, som i pricip är en kopia på den vita Custom 24 som Dave spelar på till vardags.

PRS SE Soapbar II är en vidare utveckling av den första SE Soapbar, nu med den speciella PRS double cutaway-formen. SE Soapbar II har en mahognykropp med limmad mahognykropp och 2 specialdesignade soapbar-mikar. Färger: Tobacco Sunburst, Black, Antique White och Vintage Cherry.

www.prsguitars.com

ROLAND

Som vanligt har Roland en massa nyheter på programmet, allt från nya digitala trummor (TD-12 & TD-3 KV) och hårddiskinspelningssystem (BR-900CD & 1200CD) till dynamiska mikrofoner (DR-30 & DR-50) och keyboardstativ (V-stand). Men något som stod ut utan stativ var Roland V-Synth XT, en rackversion av Fantom-synten matad med VC-1 (D-50-) och VC-2 (Vocal Designer-kortet). Sa vi kraftfull racksynt?

På Edirolsidan fanns också en massa nyheter. Ta till exempel R-1, en CompactFlash-baserad inspelningsmaskin som kan spela in i 24-bitarsformat via interna mikar eller från extern ljudkälla. Eller FA-66, ett brandbilsrött firewireinterface i mycket behändigt format. 24 bitar 192 kHz, 4 analoga in/ut, S/PDIF in/ut (optiskt), MIDI in/ut, 2 mikingångar med fantommatning och både 4- och 6-pinnars firewirekontakt.

www.roland.com

SAMSON

Samson Rubicon är två nya aktiva studiomonitorer av basreflextyp bestyckade med Ribbon HF-drivers. Ribbon HF-drivers har praktiskt taget ingen egen massa och alstrar därför ingen distorsion eller färgad resonans. Samsons Ribbon-drivers har åtta Neodymium Strip Line-magneter vilket ger mycket hög känslighet. Frekvensomfånget är 3 kHz-25 kHz. Hornspridningen i horisontalplanet ger ett extremt brett och naturligt ljudfält som ger mycket neutral monitorlyssning. Samson Rubicon kommer i två modeller, R5a och R6a. R5a har 2″ Ribbon HF-driver, 5″ LF-driver med Butyl Surround, 50 W LF- och 25 W HF-förstärkare, 4 läges HF nivåkontroll samt stereotele- och RCA-ingångar. R6a har 2″ Ribbon HF-driver, 6,5″ LF-driver med Butyl Surround, 75 W LF- / 25 W HF-förstärkare, 4 läges HF nivåkontroll samt stereotele-, RCA- och XLR-ingångar.

www.samsontech.com

STEINBERG

I Steinbergs bås kunde man se en player-version av deras sampler HALion. HALion Player är tänkt att tilltala nybörjargardet bland sampleranvändare. Den har ett enkelt överskådligt interface, hela HALion 3:s ljudbibliotek och ett pris som bör tilltala de flesta. Det ska också finnas möjlighet att senare uppdatera till den fulla HALion-versionen. HALion Player stödjer VST, DXi och AU-fomaten och kan också läsa alla HSB-, FXP- or FXB-filer som skapats i HALion 3. Med Q-Control-funktionen ska man kunna göra en hel del förändringar av ljuden i HALion Player. Den har 256 rösters polyfoni.

www.steinberg.net

TAKAMINE

LTD2005, är en Limited Edition OM Body Design elakustisk gitarr med trädekoration på locket som föreställer vasstrån som böjer sig för vinden. Den har positionsmarkeringar på greppbrädan som utgörs av detaljrika inlägg av frön som spridits för vinden från vassruggen. LTD2005 har ljudhålsdekoration i rosewood och ovankol och kantlister i trä och pärlemor. Det högglanspolerade locket i solid gran tillsammans med sidor och botten i solid Sapele-mahogny ska ge en stor och öppen ton. Greppbrädan är i rikt ådrad ebenholtz och har en bredd som är anpassad för fingerspel. Stämmekaniken är förgylld med bärnstensfärgade vred. Stallet är tillverkat i ebenholtz med strängmontering från bakkanten av stallet. Den kompenserade stallsadeln med underliggande Palathetic-mik är tvådelad för bättre intonering. Takamine LTD2005 har CT4B preamp med 3-bands EQ, volymkontroll och inbyggd stämapparat med pitch-kontroll.

www.takamine.com

TASCAM

FW-1804 är ett nytt rackmonterbart firewirebaserat audio-/MIDI-interface från Tascam. Det har totalt 18 in- och 12 utgångar varav 4 är mik-/line-ingångar med insert, 4 lineingångar, 8 digitala adat in/ut, en stereo S/PDIF in/ut och 2 balanserade monitorutgångar. Dessutom finns hörlursuttag med volymkontroll på fronten, där man även bestämmer vilken källa man vill lyssna på ur monitorutgångarna: Datorn, ingångarna, eller båda. FW-1804 arbetar i upp till 24 bitar / 96 kHz, har dubbla firewireanslutningar, word clock in/ut samt 2 MIDI in och 4 ut.

www.tascam.com

VOX

Engelska Vox passade på att visa 3 nya batteridrivna, rörförsedda (12AU7/ECC82) effektpedaler: Cooltron Effects Pedals.

Bulldog Distortion har omkopplingsbara dubbla kanaler – med gain och volymkontroll. Kanal 1 ger vintagedistorsion, medan kanal 2 ger en mer modern typ av aggressiv dist med neddragen mid. Kanal 2 har även en Voice-kontroll för justera den kanalens distkaraktär. Bulldog Distortion har även bas- och diskantkontroll och en riktig bypass-funktion.

Brit Boost har två olika boost-lägen. I Treble Boost-läget höjs diskanten och övre mellanregistret. I Full Range Boost-läget höjs även bas och lågmid och man kan på så sätt överstyra sin förstärkare ytterligare ett par snäpp. Brit Boost har gain-, ton och volymkontroller samt bypassfunktion.

Big Ben Overdrive svarar lite extra på dynamiken i ditt spel och ger extra power där det behövs. Även Big Ben har gain-, ton och volymkontroller samt en riktig bypassfunktion. Cooltron-pedalerna drivs av 4 penlight-batterier men man kan även köpa till en batterieliminator.

www.voxamps.co.uk

YAMAHA

Magicstomp-serien har uppdaterats med Magicstomp II, Magicstomp AG och Magicstomp EB. Denna effektpedalserie bygger på ljud från DG, AG och US Stomp-boxarna. Till det har man adderat 24-bitarseffekter från SPX-effektenheterna och mer därtill. Magicstomp II har fått 198 olika program, som nu kan redigeras utan hjälp av dator och den har också fått ett hörlursuttag, inbyggd stämapparat och mik-/förstärkar-/högtalarsimulering. Magicstomp AG är anpassad för akustiska gitarrer och EB-versionen, som är det senaste tillskottet, är tänkt för basister.

Yamaha visade också två nya intressanta halvakustiska gitarrer: AES500 (single cutaway) och SA500 (double cutaway). Båda gitarrerna ska hamna i prissegemntet: prisvärda, och de har lönnkroppar med skurna lönnlock, 24 3/4″-skala, mahognyhals och ebenholtzgreppbräda. Gitarrerna kan fås i svart eller brun sunburst och båda har Yamahas speciella f-hål.

www.yamaha.com

NAMM 2004

Namm 2004

NAMM 2004 (reportage i nr 3/2004)

av Gunnar E Olsson

Årets NAMM SHOW slog rekord både vad gäller antalet utställare (1340 företag) och besökare (närmare 75 000). Och det märktes faktiskt – det var riktigt ”knökat” på fredag och lördag! Vad beträffar riktigt sensationela nyheter så var det däremot glest med sånt på årets mässa. Det fanns i stället väldigt gott om updateringar. Alla mjukvaror kommer i nya uppdateringar och all hårdvara har fått nya färger. Och alla som vill överleva bygger sin hårdvara i Kina eller Korea. Så kan man nog summera årets mässa.

En sann NAMM-entusiast, Barry Wood (The Other Room – mastering och CD manufacturing), har som tidigare år lagt upp en hemsida med riktigt udda NAMM-nyheter. Här hittar man den mest meningslösa gitarrdesignen; Flip Out Guitar från Dewey Decibel och mycket, mycket mer. Här finns även tidigare års udda produkter. Det är verkligen värt en titt!

www.otheroom.com/namm

AUDIO EASE

Audio Ease fortsätter att släppa nya akustiska samplingar från de bästa konsert- och inspelningslokalerna i världen till sitt Altiverb convolving reverb. Trackdown Scoring Stage i Sydney används till stora orkesterinspelningar för filmmusik. Nu finns den fix och färdig i Altiverb. När man ändå var ”down under” passade man på att sampla Sydney Opera House. En av de tre bästa konserthallarna i världen Konzerthaus Vienna har också fått släppa till sin akustik.

www.audioease.com

ALESIS

En lillebror till Ion visades upp. Alesis Micron Virtual Analog Synth bygger på samma syntmotor som Ion, men har bara tre oktavers klaviatur. Micron är fullt kompatibel med Ion-program och innehåller över 1000 program och multitimbrala setups.

Micron har 8-rösters polyfoni med 3 oscillatorer per röst och är 4-parts multitimbral. Den har även en programmerbar step-sequencer, arpeggiator, rythm-sequencer för trumset och en dynamisk realtids fras-sequencer – allt synkbart till MIDI-klocka. Bland effekterna hittar vi en 40-bands vocoder som inte snor polyfoni, 4 drive-effekter samt diverse stereobusseffekter, bland annat reverb.

www.alesis.com.

APPLE

En av de större överraskningarna på årets mässa stod Apple för. Emagic-namnet var förvånansvärt osynligt. I stället stod det Apple på alla skyltar. Den lite snåriga Logicetiketten har städats upp. Nu har man skapat två väldefinierade versioner: Logic Pro 6 och Logic Express 6. Expressversionen hanterar 48 ljudspår och samplingsfrekvenser upp till 96 kHz. Den innehåller 28 olika effektpluggar. Proversionen innehåller nu alla mjukvarusyntar och liknande (även samplern EXS24mkll) – och tre nya kraftfulla mjukvaruinstrument/-pluggar: Sculpture, en modelling-baserad synt som kan skapa många olika typer av ljud, UltraBeat, en ny kraftfull ”percussion synthesizer” och Guitar Amp, en gitarrförstärkarsimulator som Apple påstår ”kan återskapa soundet från de mest välkända gitarrförstärkarna”. Framtida versioner av Logic Pro kommer att kunna hantera både Apple Loops (den nya filstandard som innehåller både tempo-, effekt- och MIDI-information) och Garage Band-projekt. Just Garage Band tilldrog sig faktiskt en väldig uppmärksamhet – kanske mest på hela mässan. Möjligheten att på ett extremt lätt sätt – och till ett mycket rimligt pris – kunna komma igång med sitt skapande tilltalar tydligen även de tyngre musikmakarna.

www.apple.com

APOGEE

Apogee Electronics visade en ny serie omvandlare: X-Series. AD-16X och DA-16X stödjer samplingsfrekvenser upp till 192 kHz och kan anslutas till ett Pro Tools- eller ett firewirebaserat system, beroende på vilka instickskort man väljer. I dessa omvandlingsburkar finner man både Apogees SoftLimit, UV22HR och den nya ”jitterfria” klockningsteknologin C777, från deras Big Ben Master Clock. De innehåller också en ny typ av switchade nätaggregat, som ska ge både lägre värmeutveckling och bättre transienthantering än tidigare modeller. AD-16X och DA-16X hanterar 16 kanaler 24-bitars A/D- respektive D/A-konvertering och bör dyka upp i en studio nära dig någon gång under våren.

www.apogeedigital.com

ARTURIA

Man följde upp succén med Moog Modular V och CS-80V med ännu en klassiker: MiniMoog V. Med alla funktioner från originalet 33 år tidigare och dessutom preset-hantering (mer än 400 följer med), MIDI-funktioner och en modulationsmatris bakom den uppfällbara panelen och utlovat mycket attraktivt pris kan man bara lyckönska – både alla användare och Arturia. Minimoog V fungerar som fristående program och i följande format: VST, DirectX, MAS, RTAS, HTDM, AudioUnit.

Man visade även Storm 3.0 med helt omarbetat gränssnitt och en mängd nya funktioner som; ny rack med plats för så många enheter (instrument eller effekter) som din dator kan hantera, ny Audio-/MIDI-sequencer, pianorullsredigering med mera.

www.arturia.com.

BEHRINGER

Behringer presenterade inte mindre än 16 nyheter på årets NAMM. Två av dessa hamnar i controller-facket: B-Control Rotary BCR2000 och Fader BCF-2000. BCR2000 har 32 rattar och BCF2000 har 8 motoriserade 100 mm reglar – allt för att kunna MIDI-styra en mängd hård- och mjukvara. Som vanligt blir prislapparna mycket behagliga när Behringer står som tillverkare.

Man visade även ett kombinerat Audio/MIDI-interface, BCA2000, med Controllerfunktioner där kommunikationen skedde via USB 2.0-protokollet. BCA2000 har två miksteg med 48 V-matning samt line- och högimpedansingång för instrument och 1 MIDI-in och två MIDI-ut. BCA2000 hanterar även format som Adat, AES/EBU, S/PDIF, Dolby Digital och DTS.

www.behringer.com

BIAS

BIAS Inc meddelade att Peak 4.1 kommer att inkludera både Roxio Jam, för bränning av Red Book-kompatibla CD-skivor och SFX Machine LT – en multieffekt-plugin. På så sätt menar Bias att man kan leverera ett komplett paket för CD-bränning, inklusive stereoinspelning, redigering, effekthantering och mastering.

www.bias-inc.com

CELEMONY

Även Melodyne har fått en lillebror: Melodyne uno – en Sample Editor-mjukvara i budgetklass för både Windows och Mac OS X. Liksom Melodyne är uno specialist på allt vad pitch transpose-hantering heter.

Celemony visade också version 2.5 av Melodyne. Med denna uppdatering finns nu RTAS-stöd vilket innebär att Melodyne kan husera fritt i Pro Tools. I Melodyne 2.5 är även filhanteringen förbättrad tack vare en ny Sound File Browser. Version 2.5 är gratis för alla registrerade 2.0-användare.

www.celemony.com

CYCLING ’74

Soundflower är en gratis mjukvara för ljudadressering mellan olika Mac OS X Core Audio-program. Fungerar i både Mac OS X 10.2 och 10.3.

För alla som blev frälsta på Pluggos alla galna ljudpluggar meddelar nu Cycling’74 att version 3.1 fungerar under Mac OS X genom sitt stöd för Audio Units. Pluggo stödjer nu även multiprocessormaskiner. Pluggo 3.1 innehåller mer än 100 ”kreativa och ovanliga” pluggar och mjukvaruinstrument och med det nya AU-stödet (tidigare finns VST och RTAS-stöd) kan man nu köra Pluggo i så gott som alla Macbaserade ljudprogram – liksom Apples Final Cut Pro och Soundtrack.

www.cycling74.com

DBX

En nyhet från DBX var en kompressor/limiter som lystrade till namnet Purple Series 162SL Compressor/Limiter. 162SL, som vi kallar den till vardags, bygger på teknologin från den blå seriens 160SL. Tanken med 162SL är att ge absolut bästa kompressor- och limiterfunktioner med bibehållet enkelt gränssnitt. Läsarna röstar genom att hosta upp de dryga tjugo lapparna 162 SL betingar på gatan.

www.dbxpro.com

DAISY ROCK

Vi hittade en ny gitarrtillverkare på NAMM. Det var Daisy Rock – ett företag som specialiserat sig på gitarrer för tjejer (i alla åldrar!). Man har knutit upp en hel del intressanta artister till märket – bland annat lär Jimmy Pages båda döttrar spela på dessa gitarrer. De modeller vi kikade på (Stardust Elite och Rock Candy) kändes riktigt trevliga.

www.daisyrock.com

DIGIDESIGN

Digidesign presenterade en ny reverbplug-in för Pro Tools|HD Accel: ReVibe. Det är ett mono-, stereo- och surround-modelingreverb. ReVibe är byggd för att kunna ta till vara kraften i de nya 321 DSP-chipet som sitter på HD Accel-kortet och ger Pro Tools TDM-användare en reverbmodeling-plugg som kan hantera det mesta i reverbväg. ReVibe klarar 96 kHz och har fått åtta helt nya reverbalgoritmer. Det är inte kompatibelt med tidigare TDM-system.

www.digidesign.com

DIGITECH

DigiTech fortsätter att försöka skapa en perfekt workstation för gitarrister. Den nya GNX4 är en fullfjädrad modeling effektprocessor, portabel 8-spårs inspelningssystem, MIDI-trummaskin, mp3-spelare och 4 in och 4 ut USB-interface.

www.digitech.com.

E-MU

E-MU Systems visade sina 1820, 1820M och 1212M Digital Audio Systems. Det är 24-bit/192kHz PCI-ljudkort som påstås ha samma omvandlare som HD 192 I/O interfacen från en annan känd tillverkare. Alla tre korten har E-MUS:s E-DSP-chip som klarar både noll-latencymonitoring och mer än 16 hårdvarubaserade effekter. Det som skiljer de olika korten åt är ut- och ingångar och andra kontakter med omvärlden. Gemensamt ska var ett mycket attraktivt pris. Audio-mjukvara medföljer.

www.emu.com

FENDER

Stratan fyller 50 år i år och det firar Fender med flera jubileumsmodeller bland annat Fender Custom Shop 50th Anniversary 1954 Stratocaster – med kropp i ask och även i övrigt mycket detaljtrogen originalet. En annan riktigt läcker gura var den nya Aerodyne Stratocaster.

Även Squireserien hade fått flera nya modeller – genomgående otroligt fina Asienbyggen.

www.fender.com

FOCUSRITE

Focusrite visade sin Liquid Channel. Den består av ett traditionell miksteg och en convolution-del som kan efterlikna alla kända miksteg och kompressorer. De samplingar som gjorts på dessa olika klassiker är så detaljerade att Liquid Channel på ett mycket övertygande sätt kan efterlikna alla nyanser som dessa apparater har i sitt speciella sound. En USB-port gör att man både kan spara alla inställningar och ladda in nya versioner av apparater som kommer ut på marknaden.

www.focusrite.com

GIBSON/EPIPHONE

Epiphone visade en Les Paul Standard Bariton, med 27,75-tums mensur – tre tum längre än en Standard LP. Den har endast en ton- respektive volymkontroll till sina öppna Alnico V-pickuper.

Från Gibson kommer en Jimmy Page signaturmodell där man exakt plankat både den speciella halsen och mikkopplingen i en av Jimmys klassiska LP-gitarrer – Les Paul #1 – en 1959 sunburst Les Paul som Page köpte av Joe Walsh på tidigt 70-tal.

Även Saul ”Slash” Hudson får en ny signaturmodell. Slash Les Paul har ett par vanliga Seymour Duncan Alnico II Pro plus en Fishman Power Bridge-enhet i stallet för mer ”akustiska” ljud.

www.epiphone.com

www.gibson.com

IBANEZ

Ibanez visade bland annat nya signaturmodeller från Joe Satriani, Paul Gilbert och Andy Timmons. Ibanez Iceman är en klassiker som nu kommer i två nya varianter; en av dem är Daron Malakians signaturmodell (mycket begränsad upplaga). IC400BK har kropp av mahogny, dubbla mikar och samma inlägg i halsen som på originalet från 70-talet.

Ibanez visade även en ny elbasserie: Roadgear. RD600HS ska ge ett traditionellt varmt sound med mycket punch i det lägre registren. Flammig lönntopp, aktiv EQ och en något bredare hals i de övre banden. Accu-caststall för en god sustain.

Ibanez EP7 Euphoria är Steve Vais akustiska signaturgitarr. Flammig lönnkropp, graverad mässing runt ljudhålet, Steves karaktäristiska blommiga pärlemårsinlägg, mahognyhals, Grover tuners i guldfinish, B-band UST pickup och B-Band A5 EQ. Varje EP7 är signerad av Steve Vai. D’Addarios coatade EXP-strängar blir allt populärare och flera gitarrfabrikat väljer att sätta dessa strängar på sina gitarrer. Nya Euphoria är ett exempel.

1993 gjorde Ibanez en nyutgåva av den klassiska Tube Screamer TS9. Succén följs nu upp med nyutgåvor av CS9 Stereo Chorus samt FL9 Flanger i samma serie. Dessutom kommer den allra första Tube Screamern, TS808.

Weeping Demon blir enligt Ibanez marknadens mest mångsidiga wha-wha-pedal. Förutom alla kontroller kan man välja om fotplattan skall gå tillbaka automatiskt eller vara i normalläge genom en justerbar fjäderinställning.

Greg Bennett, välkänd gitarrdesigner, var på plats för att visa sina nya modeller – här tillsammans med Musikermagasinets utsända. Hela serien utvidgas trots att man redan har ett av marknadens bredaste sortiment. Bennet besöker Sverige och Gitarrmässan i Göteborg sista helgen i mars för att hålla en clinic om gitarrer, mikar, träslag etc. För mer info:

www.crafton.se

www.ibanez.com

IK MULTIMEDIA

IK Multimedia hade en ny syntplugg i workstationformat på programmet, Sonik Synth 2. Den bygger på ljud från Sonic Reality och är en vidareutveckling från Sonic Synth. Sonic Synth 2 kan hantera ljud som använder lager av upp till 16 mutitimbrala delar kombinerat med olika effekter. Mer än 500 ljud är direkt åtkomliga och mer än 30 olika DSP-effekter kan användas.

Sonik Synth 2 levereras med stöd för RTAS, VST, Audio Unit, Dxi och MAS för Mac0S9, Mac0SX och Windows XP.

www.ikmultimedia.com

KORG

Korgs Legacy Collection Plug-Ins inkluderar en något nedskalad kopia av deras klassiska synt från 1978, MS-20, som controller. Mjukvarumässigt innehåller paketet virtuella versioner av MS-20, Polysix och Wavestation-syntarna – plus ett gäng effekter som kan integreras i ljuden. Paketet bygger på Korgs CMT (Component Modeling Technology) som ska kunna återskapa de gamla klassiska syntarna med stor exakthet.

Tritonsortimentet har utökats med Triton Extrem, med inbyggd rörbaserad ljudprocessor, 160 MB ROM-baserade nya ljud, USB-gränssnitt. CD-brännare och mer…

www.korg.com

KURZWEIL

Kurzweil Music Systems visade VA1 – en analog modeling-synt, som använder ”Power Shaped Oscillators” för att skapa klassiska analogliknande vågformer. VA1 erbjuder 16 rösters polyfoni, 7 samtidiga ljudkällor per röst och 4-parts multitimbralitet. Varje multitimbral part har sin egen effektuppsättning och arpeggiator.

www.kurzweilmusicsystems.com

LINE 6

Variax Acoustic 700 är ett akustiskt tillskott till Variax-familjen. Det är en acoustic modeling-gitarr som erbjuder 16 olika akustiska gitarrelaterade instrument – både nylon-, stålsträngs- och resonatorgitarrer. Variax Acoustic 700 har en limmad mahognyhals och mahognykropp med naturfärgat lock i ceder.

www.line6.com

MACKIE

Onyx är en ny serie mixrar från 15-årsfirande Mackie. Serien består av tre kompakta mixrar; Onyx 1220, 1620 och 1640 – alla har firewirekort som tillval. Mixrarna är mycket stabilt och kompakt byggda, med nya lågbrusiga miksteg, ny EQ-del etc.

Onyx 1220 är en 12-kanals (4 mik/line- och 8 lineingångar) mixer med 3-bands EQ med svepbar mid. 1620 är en 16-kanalare (8 mik/line- och 4 stereolineingångar) med 4-bands EQ med 2 svepbara midkontroller. Onyx 1640 är en 16-kanalare (16 mono mik/lineingångar) med 4 bussar och 4-bands EQ.

www.mackie.com

M-AUDIO

M-Audio fortsätter med sitt framgångsrika firewirekoncept. FireWire 18/14 är företagets första firewireinterface med ADAT-anslutningar. Det är ett 18 in/14 ut audiointerface med MIDI och word clock (24-bit/96kHz). Det klarar även 192kHz på de första 2 analoga ingångarna alla fyra analoga utgångarna. Kanal 1 & 2 har varsitt mik-/instrumentförsteg. FireWire Audiophile är ett något enklare firewireinterface. Det har 2 analoga in- och 6 utgångar + S/PDIF – allt på RCA-kontakter.

www.m-audio.com

MARTIN

Martin visade två nya archtop-modeller – alltså lite större ”orkestergitarrer” med f-hål: CF-1 och CF-2. CF-1 har en 3 tum tjock kropp, en Kent Armstrong ”floating” humbucker i halsläget och ett 3-lagers laminerat lock (gran/obeche/gran). Lönn används i sidor och bakstycke. CF-2 är något tunnare (2 1/2″) och har två Seymor Duncan-humbuckers med volym-, ton- och mikvalskontroll.

www.martinguitar.com

MOTU

Motus mjukvarusampler MachFive har nu stöd för Windows RTAS och Windows HTDM. Det innebär att Pro Toolsanvändare på alla plattformar nu kan använda MachFive. MOTU visade även nya funktioner i sin Digital Performer 4, bland annat den nya Beat Detection Engine – en mängd nya funktioner som inspirerats av både ReCycle och PT:s Beat Detective.

www.motu.com

PEAVEY

Joe Satriani fanns på plats och visade sin signaturförstärkare Peavey JSX – en trekanals förstärkartopp på 100 W med 3-bands EQ på varje kanal. Den har noise-gate och Fat-switchar på Crunch- och Ultrakanalerna. Soundet i Ultrakanalen är en blandning av soundet från Peavys Classic 50 och ett brittiskt sound. Man lade också ner mycken möda på att få clean-kanalen helt distorsionsfri. Peavey visade även en halvakustisk gitarr för jazz- och fusiongitarrister: JF-1. Den har laminerad lönnkropp, lönnhals med rosewoodgreppbräda och klassisk bestyckning med 2 humbuckers och traditonella volym- och tonkontroller. Färger: sunburst, transparent röd eller svart.

www.peavey.com

PRESONUS

Presonus visade FIREPOD, en komplett inspelningsstudio i rackform. FIREPOD har 8 mikingångar (klass A-miksteg) på kombijack, hanterar 24/96-ljud och har stöd för både Win XP och Mac OS X. Den har både MIDI in/ut och S/PDIF och 8 + 2 analoga utgångar på balanserade telejack. Den medföljande Cubase SE klarar upp till 48 ljudspår, men FIREPOD kan köras med de flesta moderna sequencerprogrammen.

www.presonus.com.

PRS GUITARS

Paul Reed Smith visade flera nya modeller. Intressantast var PRS 513 Rosewood Model – bestyckad med 5 single coil-mikar som kan konfigureras för 13 olika ljud. Den har hals i brasiliansk rosewood, 25 1/4-tumsskala, fågelinlägg i greppbrädan och ett nydesignad elektronikpaket. På fredagskvällen fick vi tillfälle att lyssna på Pauls egen grupp som spelade på den nya modellen – och den lät mycket bra!

www.prsguitars.com

PSP AUDIOWARE

Polska PSP Audioware visade 3 nya mjukvarupluggar: PSP EasyVerb, PSP MasterQ och PSP MixPak. EasyVerb har 9 olika reverbalgoritmer med stöd för samplingsfrekvenser upp till 96 kHz. PSP MasterQ är en 7-bands parametrisk EQ med stöd för ljud upp till 192 kHz.

PSP MixPak är en bundle med 4 pluggar: MixBass, MixSaturator, MixPressor och MixTreble. Alla pluggarna har stöd för VST och DirectX för PC och VST för Mac OS X (AudioUnit och RTAS för Mac OS X och RTAS för PC är på G).

www.pspaudioware.com

ROLAND

VS8F-3 Plug-In Effect Expansion Board är namnet på ett instickskort för VS-portor. Kortet gör det möjligt att använda tredjepartstillverkade pluggar tillsammans med digitalportor ur Rolands VS-serie. Det levereras med 5 pluggar. Stöd från Antares, IK Multimedia, Massenburg, TC Electronic, Universal Audio med flera väntas inom kort.

Roland fortsätter också sin utveckling av gitarrsynten. Den senaste heter GR-20 och levereras med en ny mik, GK-3. Syntserien Fantom har nu fått en helt ny motor. Den nya processorn gör det möjligt att skapa mycket kraftfulla ljud och minnesutrymmet kan nu utökas till 1GB. Den nya serien består av: Fantom-X6, X7 och X8 (61, 76 eller 88 tangenter) – och alla har en LCD i färg. Även Rolands digitala trumavdelning har hottats upp. Det nya budgetalternativet, TD-3S, har pads med dubbla triggfunktioner och ljudmodulen innehåller 114 nya ljud uppdelade på 32 trumset.

www.rolandus.com

RØDE

Røde visade bland annat en intressant handmik, S1. Det är en kondensatormik för scenbruk – med 5 års garanti!

www.rode.com.au

SCHECTER

Schecter Guitar Research visade bland mycket annat sin Hellcat VI. Det är inte en baritongitarr. Den är snarare inspirerad av de sexsträngade basar som fanns på 60-talet och som används på många Cure-plattor. Herrarna i bandet har också varit med och designat Hellcat VI. Den har 30-tumsskala och stäms en oktav under en vanlig gitarr. Strängas .025 till .095. Den är bestyckad med 3 Seymor Duncan MH-102-mikar. Alkroppen har en skruvad lönnhals med Grovermekanik.

www.schecterguitars.com

STEINBERG

Steinberg visade ett nytt USB-baserat audio-/MIDI-interface, MI4, som levereras komplett med Cubase SL i ett paket som man kallar Cubase System l 4. MI4 hanterar 16 MIDI-kanaler och har fyra in- respektive utgångar i 24/96-upplösning. Det har både två miksteg och S/PDIF-hantering in/ut. Paketpriset hamnar på 529 Euro.

www.steinberg.net

TAKAMINE

Takamine visade en ny preamp för sina top-of-the-line-gitarrer. CoolTUbe använder rörteknik för att ge ett ”varmare” sound – antagligen blir gitarren också något varmare. Vi lovar att återkomma med mer detaljer när den dyker upp senare i höst!

www.takamine.com

TAMA

TAMA-montern kröntes av ett Starclassic Exotix 2004 i utsökt quilted bubinga med pärlemorinlägg och ”Black Brushed Nickel”-beslag. Setet görs i en begränsad upplaga på 150 ex. Större chans har man att lägga vantarna på en av de 450 exemplaren av Exotix-virveln. Priserna ligger ca: 25% över Starclassic Maple, som för övrigt ställdes ut i en ny snygg lackerad Blue Sparkle. En helt ny serie, Rockstar Custom EFX, visades också. Den har grundare pukor (Accel) och en snygg Duracover i läcker vit respektive mörkblå pärlemor och ”Rock Chrome”.

Senare i vår kommer en uppdaterad metronom RW-105, den kommer att ha bakgrundsbelyst fönster och fler minnesplatser, men samma enkla handhavande som RW-100. Tama visade också en prototyp på hi-hat controller som gör det möjligt att på ett enkelt sätt låsa hi-haten i tajt läge vid spel med dubbel pedal.

www.crafton.se

TASCAM

Man flaggade för en ny GigaStudio-uppdatering som hanterar 24-bits uppspelning, realtids convolution processing, ReWire support, VST-pluggar med mera. GigaStudio 3.0:s kod har skrivits om från grunden har fått dussintals nya funktioner. GigaStudio 3.0 finns i tre olika versioner: Orchestra, Ensemble och Solo. GigaStudio Orchestra har obegränsad polyfoni (beroende på datorkraft), Ensemble-versionen hanterar 160 röster och Solo klarar 96 – samtliga 24/96. GigPulse är GigaStudios convolutionmotor, som kan sampla och återge både akustiska miljöer, mikrofoner och instrument. En uppspelningsversion, GigaPulse SP, finns i de båda mindre programmen, medan den fulla versionen, GigaPulse Pro, återfinns i GS Orchestra.

TASCAM visade även 2488, en 24-kanals HD-porta, som spelar in 24 spår med 24-bitars upplösning med 250 virtuella spår, kraftfulla redigerings- och loopfunktioner. Mixern hanterar 24 hårddiskspår och 8 analoga ingångar och 2488 innehåller både en syntdel och en kraftfull effektprocessor. Den har även en trebands EQ, tre tappningar, inbyggd CD-brännare och inbyggt USB-gränssnitt för backupp till dator. Allt detta för ett cirkapris under 1 500 dollar. Vi får se vad den hamnar på i Sverige.

www.tascam.com

VOX

Vox visade två nya förstärkare i Valvetronix-serien; Valvetronix AD15VT och AD30VT. Som alla läsare redan räknat ut är uteffekten på dessa förstärkare 15 respektive 30 Watt. AD15VT har en 8-tummare och AD30VT ett 10-tums Vox-element. Båda förstärkarna har hörlursuttag, 11 preset-program och två användarprogrammerbara platser, 11 effektprogram (plus brusreducering), en Tap-knapp samt en FX bypassfunktion.

www.voxamps.co.uk

WAVES

Nu visade även Waves ett så kallat Convolution Reverb. IR-1 är ett ”samplingsreverb” som kommer med 60 färdigsamplade konserthallar, hårdvarureverb, och andra akustiska utrymmen. Här finns allt från Santa Cecilia auditorium i Rom till Bluebird Caf i Nashville och interiören från en Lincoln Navigator.

Med IR-1 kan man också förändra fler av de parametrar som styr hur reverbet låter, mer likt en traditionell digitalt reverb, till skillnad från många av Waves konkurrenter.

En 14-dagars demo av IR-1 finns att ladda ner från Waves hemsida. Stöd finns för Mac- och PC-program via RTAS, HTDM (Mac), AudioSuite, VST, DirectX (Win), MAS (Mac) och Audio Units (Mac).

Waves visade även en ny samling pluggar i native-format speciellt lämpad för musiker. The Musician Bundle innehåller två pluggar med ”intelligent” kompression, expansion och gating; Axx, speciellt riktad till gitarrister (surprise!) och Voxx för den kräsne vokalisten. Där finns även Doubler (en automatisk ”dubbare”), Super Tap (sex multi-tap delays med filterfunktioner etc) samt MetaFlanger, den perfekta flangern för gitarristen (och alla andra).Även här finns en 14-dagars demo att ladda ner.

www.waves.com

YAMAHA

Yamaha satsade i år hårt på att få igång sitt mLAN-koncept. O1X ska bli det digitala centrum som hela musikskapandet snurrar kring. För att bland annat kunna inkludera sin Motif ES i ett nätverk presenterade man nu mLAN16E, ett kort som gör om Motif SE till ett 16-kanals 24/96 ljud- och MIDI-interface. Kortet levereras med en mLAN Patch Bay – en mjukvara som fungerar både till Windows XP och Mac OS X.

Man visade även i88X, ett mLAN-baserat audio- och MIDI-interface med två mik- och sex lineingångar med 24/96-ljud. i88X har även Adat och S/PDIF-in- och utgångar och mikingångarna har både 48 V fantommatning och insertpunkter.

www.yamaha.com

Washburn – en dag på musikfabriken

Washburn

Washburn – en dag på musikfabriken (reportage i MM nr 6/2003)

av Gunnar E Olsson

Från och med 1 januari 2003 bytte Washburn namn till US Music Corporation. Deras högkvarter kommer att finnas kvar i Mundelein, norr om Chicago. Och det var dit vi var på väg en riktigt blåsig dag i den blåsiga staden Chicago.

Det är inte alltid man blir hämtad av en limousine när man är på studiebesök så den vita limo som stod utanför vårt hotell fick stå ostörd en stund innan jag till sist gick ut och frågade chauffören om han mot förmodan stod och väntade på oss. Mr Olsen? Yes sir!

Så det var bara att tränga sig in där bak och sjunka ner i skinnsoffan och slå sig till ro en stund.

Efter nästan en timme resa genom Chicagos villaförorter var vi framme i Mundelein – den lilla idylliska förort där man nu bygger både alla sina amerikanska Washburngitarrer och Randallförstärkare.

KORT HISTORIK

Men det hela tog sin början långt tillbaks i tiden. Runt mitten av 1880-talet började firman Lyon & Healy annonsera i lokala tidningar om sina musikinstrument. Man tryckte också upp kataloger. En dåtida något överenergisk marknadsföringsavdelning ville ha det till att man börjat tillverka gitarrer under namnet Washburn redan 1864. En ansökan om att registrera varumärket Washburn nämner dock november 1883 som det datum man börjat tillverka gitarrer och en fabrik fanns då på plats på South Canal Street i Chicago. Namnet Washburn kommer från en av grundarnas mellannamn, George Washburn Lyon.

Lyon & Healy hade från början enbart sålt noter och liknande, men efter att ha köpt upp den intilliggande ditributören av Steinway pianon, Smith & Nixon. Man fick snart mersmak på det där med att sälja musikinstrument och snart hade man både gitarrer, mandoliner och cittror i sortimentet – många av dessa byggda i den egna fabriken.

Lyon & Healy tillverkade också en hel del annat i musikväg, bland annat var man ansvarig för den allra första Gibson-förstärkaren, EH-150, som byggdes av en av Lyon & Healys anställda, John Kutalek.

I början av 1970-talet köptes hela företaget upp av CBS, som redan lagt Fendermärket under sina vingars skugga. 1974 dök än en gång gitarrer upp med namnet Washburn på huvudet. Dessa var dock tillverkade på olika fabriker i Japan. Ett litet Chicagobaserat företag som lystrade till namnet Fretted Industries Inc köpte rättigheterna till namnet Washburn den 20 december 1976. Det nya företaget drevs aven musiker, Rick Johnstone och en instrumentmakare, taget drevs av en musiker, Rick Johnstone och en instrumentmakare, Rudy Schlacher. Efter 10 år köpte Schlacher ut Johnstone och företaget drivs fortfarande av familjen Schlacher.

Den första stora produkten från det nya företaget var en serie gitarrsträngar, Nashville Straights, som förpackades i långa raka askar för att inte strängen skulle behöva rullas. En ny serie gitarrer konstruerades också med tillverkning först i Japan och sedan även i Korea. 1991 var man tillbaks med tillverkning i USA. Man startade en fabrik i norra Chicago som också fick agera huvudkvarter för Washburns utvecklingsavdelning.

Resten är, som man säger, historia…

US MUSIC CORP

US Music Corporation tillverkar och distribuerar idag Washburn-gitarrer, Randall-förstärkare, Oscar Schmidt-gitarrer, Sound Tech Pro-Audio system och Vinci strängar.

Som Washburn Internationals CEO, Rudy Schlacher säger: ”Köpet av US Music Corporation ger oss möjlighet att klart och tydligt separera moderorgansiationen från den avdelning som tillverkar Washburn-gitarrer. Det hjälper oss också att hålla fokus även på de andra producerande avdelningarna som hjälper oss att växa både i omsättning och markandsandelar. Jag tänker då inte bara på Washburn Guitars utan även Randall Amplifiers, Vinci strängar och tillbehör, SoundTech Professional Audio and Oscar Schmidt, som alla har mycket starka expansiva möjligheter och behöver fokus på sina varumärken. US Music är ett känt och välaktat namn i musikbranschen och man har ägt både Randall och Vinci innan vi köpte dem”

Mr Schlacher berättar också att man helt nyligen anställd Bruce Egnater som Chief Engineer. Egnater ligger bakom Randalls nya Modular Amp-teknologi, som MM rapporterade om från NAMM 2002.

– Vår historia som elgitarrtillverkare börjar1978 och redan från början försökte vi erbjuda både originell design och nya funktioner. Vår Signaturserie har flera modeller skapade för, och i samarbete med, några av de mest framgångsrika gitarristerna, som till exempel Jeniffer Batten-modellen där man byggt in MIDI-funktionerna redan från början i toppmodellen.

– The Buzz Feiten Tuning System™, det speciella intoneringssystem som gör att gitarrerna kan fås att klinga rent i alla tonarter, sitter nu på alla våra amerikabyggda gitarrer och på några av de som byggs i våra fabriker i Asien, tillägger Mr Schlacher.

www.usmusiccorp.com

Min hemstudio

Min hemstudio (artikel i MM nr 5/2003)

av Gunnar E Olsson

Under denna rubrik ska vi titta in i det allra innersta hos folk – deras hemstudio. Vad behöver man egentligen? Vad använder dom stora grabbarna? Eller dom små…?

Aldrig tidigare har det varit lättare och billigare att skaffa sig en välljudande hemstudioutrustning. Med dagens digitala teknik kan man också välja om man vill jobba mot ett analogliknande gränssnitt i en digitalporta eller köra hela mjukvaruvägen och jobba datorstört.

Alternativen

Det vi vill visa i den här artikelserien är just hemstudiolösningar – gärna lite ovanliga – både från kända och okända förmågor.

Vi hoppas dels att det ska kunna vara till hjälp för andra som ställs inför liknande frågeställningar, men vi hoppas också på gensvar från våra läsare. Vi väntar oss faktiskt att det ska strömma in tips från andra hemstudioanvändare som funnit egna lösningar som de gärna delar med sig av till bröder/systrar.

Många är dom som väljer att dra sig tillbaks till hemmets lugna vrå där man slipper att snegla på studioklockan hela tiden. Christian Dohber, sångare, gitarrist och låtskrivare i Moses, som fortfarande använder sin gamla Fostex-porta till vissa inspelningar, säger i detta nummer:

– Fördelen med en hemstudio är att man inte behöver jaga folk som ska sköta det ena eller det andra. Man sätter upp en mik och spelar in. Så är det klart.

Och i förra numret av MM säger Mauro Scocco apropå sin nya platta där det mesta är inspelat i hemstudion:

– Det finns mycket att vinna på att jobba hemma. Man kan ta sig tid och känner sig inte stressad. Jag sjunger när jag har feeling. Och jag inbillar mig att det blir mer personligt om man spelar själv än om man tar in musiker som är med på 38 andra plattor.

Och han fortsätter med:

– Sångljudet hemma är det bästa jag haft i någon studio, även i sådana med mikar i 100.000-kronorsklassen.

Min egen hemstudio, då…

Bilden här intill visar något som verkligen uppfyllde kriterierna för en hemstudio. Under några år gav den mig allt jag behövde i hemstudioväg. Man skulle aldrig klassa den som en professionell studio. Den rymde helt enkelt bara en person och den var definitivt belägen i hemmet – i en garderob i vardagsrummet.

Mina första stapplande hemstudioförsök tilldrog sig i historiens gryning, strax efter att ormen sålt på Eva ett äpple med tvivelaktiga bieffekter. Först var det två kassettdäck och ett fasligt ping-pongande fram och tillbaks, två spår i taget, två spår i taget…

En kompis skaffade dock en Teac 3340-S och ett litet mixerbord och så hade vi plötsligt en nästan professionell utrustning. Teac-bandaren hanterade fyra spår på kvartstumstape och S:et stod för ”simul sync”. Detta var ett sätt att lyssna på det inspelade materialet via inspelningshuvudet – inte avspelningshuvudet, som satt lite längre bort längs bandtransportsträckan och därför gav en rejäl fördröjning (nu snackar vi Latency med stort L). Vid lyssning via inspelningshuvudet hamnade ljudet från alla spåren i synk med varann och med det man spelade in. Ville man ha fler än fyra pålägg krävdes både omsorgsfull planering och att man skickade över inspelningen till en annan bandare, samtidigt som man mixade ner till ett eller två spår för att frigöra nya spår för fler pålägg. När man sedan skickade tillbaks ljudpaketet till Teac-bandaren hade man plötsligt förlorat två generationer i ljudkvalitet, bortbytta mot brus och distorsion, men vad gör man?

Jag ville förstås ha en egen hemstudio – jag var trött på att fajtas med råttorna i källaren där vi hade Teacen och mixerbordet – så vad göra? Jag tog ett banklån – till min frus stora förskräckelse – och köpte en begagnad Teac 244 Portastudio, en Roland 707 (den första digitala trummaskinen med en prislapp som ändå gick hantera för en familjefar), en Casio CZ-1000 (en av de allra första multitimbrala syntarna), ett fjäder-reverb från engelska Accessit och lite annat smått och gott. Min första fuzzbox, en kompressor, en limiter, och en analog trumljudsburk (någon trummaskin var det definitivt inte!) byggdes efter byggbeskrivningar från olika elektroniktidningar.

Plötsligt fanns alla verktyg för att kunna göra musik och inspirationen flödade…

Och nu…

Det är lite lättare nu (Hörde ni? Det var inte bättre förr!) – och billigare! Idag skulle jag endera valt en enkel digitalporta, till exempel en liten Korg, Boss eller Zoom-porta – jag har alltid varit lite svag för Zoom-burkarna, av någon outgrundlig anledning.

Om jag valt en bärbar dator hade det blivit Apples nya 12″ Powerbook – kompakt och kraftfull och fullt kapabel att köra en nedbantad version av min normala studioarsenal av pluggar och andra mjukvaror.

Logic, Live och Reason hade utan tvekan fått följa med till sommarstugan, tillsammans med en Kinabyggd kondensatormik, ett löst miksteg och/eller M-Audios nya kompakta FireWireinterface 410 – om det hinner dyka upp innan semestern. Sen var frågan: ska man ta med sig den 12-strängade gitarren? Och Stratan? och Poden? Och kontrabasen…?